Gyűjtemények


Orvostörténeti Gyűjtemény

A Két évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékei Bács-Kiskun megyében című állandó kiállítás öt helyiségben került megrendezésre. Ezekből négy terem a gyógyszerészet, egy terem az orvostörténet múltját mutatja be. A gyógyszerészeti egység szerkezeti felépítése a gyógyszerész munka logikáját követi, amely évszázadokon keresztül a gyógyszerkészítést és a gyógyszerárusítást foglalta magában. A termeken végighaladva nyomon követhetjük, hogy miként készültek a régi gyógyszerformák, milyen edényekben tárolták őket, végül eljutunk az officinához, a kecskeméti Szentháromság patika berendezéséhez. Visszafelé haladva pedig a 18. századtól a 20. század közepéig az időbeli előrehaladás érzékelhető. A munkaeszközök, tárolóedények, dokumentumok szinte valamennyi patikánkat reprezentálják, de a patikabútorok közül csak a legrégebbit állítottuk ki, a többi patikabútorral fényképeken ismerkedhetnek meg a látogatók.

Az orvostörténeti kiállítás a borbélysebészek, bábák tevékenységétől kezdődően kíséri végig a gyógyítás múltját a kórházak kialakulásáig, s az érdeklődők megismerkedhetnek az utóbbi kétszáz év itt használt orvosi eszközeivel is.

A gyógyszerészettörténeti gyűjteményt Loránd Nándor, az orvostörténeti gyűjteményt Dr. Réthy Aladár hozta létre.