Cifrapalota


Időszaki kiállítás

Március
24
Kincses Kecskemét
2017. március 24. – augusztus 20.
Kincses Kecskemét
A Múzeum új szerzeményei
Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti és történeti műtárgyainak az elmúlt évtizedben történt gyarapodásaiból

A kiállítás kurátorai: Dr. Rosta Szabolcs és Székelyné Kőrösi Ilona

Többek között olyan híres műtárgyegyüttesek kerülnek a nagyközönség elé, mint a kiskőrösi bronzkori aranykincs, a szanki tatárjárás kori aranyak, a szalkszentmártoni avar vezér sírmellékletei, a kecskeméti kádár céh 18. századi korsója, valamint a bugaci, 12. századi Szent Péter-ereklyetartó.

A Cifrapalota első emeletén a kiállítás a Múzeum történeti gyűjteményének legújabb gyarapodásaiból ad válogatást. A látogatók a történeti muzeológia körébe tartozó tárgyakat, dokumentumokat, fényképeket láthatnak, amelyek Kecskeméthez és környékéhez köthetők. A bemutatásra kerülő darabok a reformkortól napjainkig a város múltjának és az itt lakó emberek életének különböző aspektusait mutatják be. A gyarapodás kecskeméti vagy kecskeméti kötődésű családok, magánszemélyek adományainak és a folyamatos gyűjtésnek, terepmunkának köszönhető.

A régészeti kiállításról bővebben » 
 
Február
14
Az erényöv titkos történetei. Mítosz és valóság
2017. február 14. – augusztus 20.
A Kecskeméti Katona József Múzeum tisztelettel meghívja Önt

„Az erényöv titkos történetei. Mítosz és valóság”

című időszaki kiállításának megnyitójára

2017. február 14-én, 17 órára
Cím: Kecskemét, Rákóczi út 1.

Köszöntő: Dr. Végh Katalin, igazgatóhelyettes (Kecskeméti Katona József Múzeum)
A kiállítást megnyitja: Varga Benedek, főigazgató (Magyar Nemzeti Múzeum)

Közreműködnek: Sáfár Adél és Molnár Alexandra a Kecskeméti Színjátszó Műhely tagjai, valamint
Jámbor Zsolt (ének) és Orosz Csaba (gitár)

Megtekinthető: 2017. augusztus 20-ig.

Az erényöv használatának eredete a közhiedelem szerint a keresztes háborúk korába nyúlik vissza, és célja az asszonyi hűség kikényszerítése, biztosítása volt. Az elképzelés hamis. Valójában egy 18. századi mítoszon alapul, amely a 20. század végéig nemcsak a tudományos és ismeretterjesztő irodalomban maradt fenn, hanem a nagyobb és kisebb múzeumok gyűjteményei is adatokat próbáltak szolgáltatni hozzá.

Az erényöv valódi története az elmúlt 500 év mentalitástörténetének, orvostörténetének, szexualitás-történetének, és muzeológiájának torzításokkal, hamisításokkal és visszavetítésekkel gazdag láncolata, amely sokkal inkább a modern korról szól, pontosabban arról, hogy a modern kor a felvilágosodás századától kezdve hogyan akarta a középkor kultúráját szemlélni. Kiállításunk ennek az elképzelt középkori tárgyaknak hamisított múzeumi műtárgyakkal alátámasztott kivetítési kísérletét tárja a látogatók elé.

 
 
Állandó kiállítás

Nagyurak és vezérek – Híres avar leletek a Kiskunságból
Az avarok Belső- és Közép-Ázsiából származó harcos népe 568-ban foglalta el a Kárpát-medencét. Gazdagságukat elsősorban a bizánci birodalomtól a béke fejében kapott rendszeres évi aranyadó biztosította. Bizánc 626. évi sikertelen ostroma után megcsappant legfontosabb jövedelemforrásuk, és ezzel kezdetét vette az avarok lassú elszegényedése. Az uralkodó réteg gazdagsága azonban még sokáig fennmaradt. Erre utalnak leletekben gazdag kiscsaládi-nemzetségi temetőik, és elsősorban maguknak az avar nagyuraknak és az őket szolgáló vezéreknek ázsiai hagyományokat követő magányos sírjai. Véletlenszerűen előkerült temetkezéseiket a találók általában kifosztották, ám a múzeumokba került hiányos lelet együttesek is sejtetik az előkelő réteg egykori gazdagságát.

Nem tudjuk, pontosan hol volt a kora avarok uralkodóinak székhelye. A Kiskunságból jelenleg ismert korabeli gazdag temetők, különleges szórványleletek, de elsősorban a vezető réteg magányos férfisírjai négy, az avar uralkodócsaládhoz köthető központot sejtetnek Kunbábony, Kecskemét, Bócsa és Kiskunfélegyháza környékén.
 
Képzőművészeti állandó kiállítás
Válogatás a Kecskeméti Művésztelep, Mednyánszky László, Farkas István, Nagy István, Tóth Menyhért valamint a 20. század első felének magyar festészetéből.
 
 
Múzeumpedagógia

Múzeumpedagógiai programok a Kincses Kecskemét c. kiállításhoz (2017. május 2. – június 15.)

A Kincses Kecskemét című kiállításunk hűen tükrözi, hogy milyen változatos népcsoportok éltek Kecskeméten és környékén. A régészeti ásatások révén előkerült gazdag tárgyi anyagnak köszönhetően a neolitikumtól kezdve egészen a török korig nyomon követhetjük az itt élő emberek életét, mindennapjait, hitvilágát, szokásait. Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon megtekintjük a Kecskeméti Katona József Múzeumban őrzött kincsek sokaságát, majd egy-egy korszakra koncentrálva több témakört is körüljárunk kézműves tevékenységgel kiegészítve.


Múzeumpedagógiai programok a Nagyurak és vezérek – Híres avar leletek a Kiskunságban c. állandó kiállításhoz (folyamatos)

Az Avar aranykincsek nyomában című múzeumpedagógiai program célja, hogy megismertesse a fiatalokat lakóhelyének régmúltjával, a honfoglalás előtti történelmével, az avar nép temetkezési tárgyain keresztül annak életmódjával, kultúrájával, gazdagságával. A történelmi múltunk megismerése erősítse a gyermekek, diákok helyi identitását, a Kárpát-medencéhez, a Duna–Tisza közéhez és Kecskemét városához való kötődését.

A múzeumpedagógiai program keretében a gyerekek bepillantást nyerhetnek a régészet rejtelmeibe. Megismerkednek a régész és a restaurátor munkájával. A diákok olyan kérdésekre kapnak választ, hogy hogyan bukkanhatnak elő kincsek a föld mélyéről? Milyen pompával temethettek el egy avar nagyurat? Milyen rangjelző ékszereket, fegyvereket és tárgyakat helyeztek az örök nyugalomra térő előkelő férfiak sírjába? A foglalkozás második felében pedig a restaurátor szerepébe bújva műtárgymásolatot készíthetünk.


Információ


Ismertető a Cifrapalotáról

Az építésről

Az épület külső díszítése

Belső terek

Az épület funkciója


Munkatársak
Nyitvatartás
Keddtől vasárnapig 10–17 óráig.

(Az intézmény a nemzeti ünnepek idején: március 15., május 1., augusztus 20., október 23. nyitva, egyházi ünnepekkor: húsvét, pünkösd, karácsony, valamint január 1-jén zárva tart.)

Belépődíjak
Felnőtt: 700 Ft,
Diák (26 éves korig): 350 Ft,
Nyugdíjas (62 év felett): 350 Ft,
Családi jegy: 350 Ft/fő,
Fotó- és videojegy: 500 Ft,
Esküvői fotózás: 5000 Ft.

Helyi iskolák múzeumlátogatása csoportosan, pedagógus kíséretével ingyenes!

Egyéni belépőket zárás előtt fél órával ad ki a múzeum!

Tárlatvezetés
Az épületről és a kiállításokról komplex, vagy igény, érdeklődés szerinti, ill. rendelkezésre álló idő alapján összeállított, csak egyes részekre kiterjedő tárlatvezetés is kérhető.

Tárlatvezetést csak a nyitvatartási időben van módunk tartani.

Ára: 1000 Ft/csoport

Információ, bejelentkezés: Bencsik Orsolya
Telefon: (76) 480-776
E-mail:

Múzeumpedagógia
4-14 éves korig
Információ, bejelentkezés: Merinu Éva
Telefon: +36 (20) 257-5019
E-mail:

14-18 éves korig
Információ, bejelentkezés: Bencsik Orsolya
Telefon: (76) 480-776
E-mail:

Információ
Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.
Telefon/fax: (76) 480-776
E-mail: