Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény


Időszaki kiállítás

Június
25
„In honorem Dr. Szabó Géza”
2016. június 25-től
Dr. Szabó Gézát 1957. augusztus 30-án tartóztatták le Kispesten, mint „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétellel elkövetett bűntettben”. Dr. Szabó Géza mellett összesen 21 fő lett koncepciós per áldozata.
Az ítéletként kiszabott 2,5 év börtönből 8 hónapot előzetesben, a Markó utcai fogházban, 1 hónapot a Fő utcán, végül 12 hónapot a Gyűjtőben töltött, ahol, mint raborvos tevékenykedett.
Fogva tartása alatt több olyan személlyel volt közös cellában, akiket a megtorlás folyamatában kivégeztek. Például Mansfeld Péter, Dr. Turcsányi Egon, Mindszenty József titkára és a kecskeméti Ury László is.
A rabkórházban beteg rabtársait ápolta, illetve rendszeresen nyugtató injekciókat adott be azoknak, akikre a kötél általi halál várt. Dr. Szabó Géza azon rabok közé tartozott, aki részt vett a börtönben életüket vesztett rabok boncolásánál is.
20 hónap fogva tartás után, 1959. április 8-án, amnesztiával szabadult.
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás következtében csak 1991. április 15-én, 71 évesen szerezhette meg kandidátusi fokozatát.

 
 
Állandó kiállítás

Két évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékei Bács-Kiskun megyében
A kiállítás öt helyiségben került megrendezésre. Ezekből négy terem a gyógyszerészet, egy terem pedig az orvostörténet múltját mutatja be. A gyógyszerészeti egység szerkezeti felépítése a gyógyszerész munka logikáját követi, amely évszázadokon keresztül a gyógyszerkészítést és a gyógyszerárusítást foglalta magában. A termeken végighaladva nyomon követhetjük, hogy miként készültek a régi gyógyszerformák, milyen edényekben tárolták őket, végül eljutunk az officinához, a kecskeméti Szentháromság patika berendezéséhez. Visszafelé haladva pedig a 18. századtól a 20. század közepéig az időbeli előrehaladás érzékelhető. A munkaeszközök, tárolóedények, dokumentumok szinte valamennyi patikánkat reprezentálják, de a patikabútorok közül csak a legrégebbit állítottuk ki, a többi patikabútorral fényképeken ismerkedhetnek meg.

Az orvostörténeti kiállítás a borbélysebészek, bábák tevékenységétől kezdődően kíséri végig a gyógyítás múltját a kórházak kialakulásáig, s megismerkedhetünk az utóbbi kétszáz év itt használt orvosi eszközeivel is.
 

Ismertető

A kecskeméti Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 1985 januárjában jött létre a Bács-Kiskun Megyei Gyógyszerészettörténeti Szakgyűjtemény és a Megyei Orvostörténeti Gyűjtemény egyesítésével és múzeumi átvételével. A két szakgyűjtemény megszületése Lóránd Nándor gyógyszerész és Réthy Aladár (1905–1985) laboratóriumi főorvos szakmatörténeti érdeklődésének volt köszönhető.

Lóránd Nándor 1966-ban kezdte felkutatni, összeszedni a megye patikáinak régi bútorait, edényeit, leselejtezett eszközeit, dokumentumait. Munkája eredményeként 1968-ra már olyan jelentős mennyiségű anyag állt össze, hogy az országos szakmúzeum Lóránd Nándort bízta meg az itt folyó múzeumi munkálatokkal. A Megyei Gyógyszertári Központ támogatásával és kezelésében működő intézmény 1969-től több kiállításon is bemutatta anyagát, nemcsak Kecskeméten, hanem szerte az országban. Lóránd Nándor a tárgyak gyarapításán, rendszerezésén túl tudományos kutatómunkát is végzett. Megírta a megye gyógyszertárainak történetét, és rendszeresen jelentek meg a helyi sajtóban gyűjteménye anyagát népszerűsítő publikációk.

Réthy Aladár, az orvostörténeti gyűjtemény megalapítója, szintén csak Bács-Kiskun megye területére koncentrálva végezte gyűjtőmunkáját. Mégis, országos szakmúzeumi szempontból is kiemelkedő jelentőségű munkásságának eredménye, hiszen – a gyűjtők figyelmét elkerülve – a 20. század első felében használt orvosi műszerek az országban máshol nem találhatók meg, csak itt, Kecskeméten. Az orvosi eszközökön kívül sok szép éremmel és szakkönyvvel is gazdagította a múzeum anyagát az Orvostörténeti Szakgyűjtemény, amely átvételéig a Megyei Kórház védnöksége alatt működött.

A két gyűjtemény a város 1810-ben térképén már szereplő, természetesen azóta többször átalakított, paraszt-polgár lakóházban nyert elhelyezést. A hosszú épület külső arculatának egyedi jellegét az egyenes falfelületet megtörő két boltíves tornác, ún. "kódisállás" adja, melyeknek zömök pillérű mellvédes falait könnyű szerkezetű nyeregtetők védik.
Nyitvatartás
Május 1. és október 31. között:
Keddtől szombatig 10–14 óráig.

November 1-től május 1-ig:
Előre egyeztetett időpontban. Telefon: (76) 329-964

Belépődíjak
Felnőtt: 400 Ft,
Diák/Nyugdíjas: 200 Ft.

Információ
Cím: 6000 Kecskemét, Kölcsey utca 3.
Telefon: (76) 329-964
E-mail: