Pályázat száma: 2311/1473

Papír anyagú társasjátékok és öltöztető babák restaurálása

Szakmai jelentés az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiumának pályázatához

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteménye kivételesen fiatal, csupán 30 éves múltra tekint vissza. 1979-ben, tehát még az intézmény nyitását (1981) megelőzően érkeztek a majdani múzeumba az első játékok. Azóta több mint 20.000 tárgyat őriz a gyűjtemény, melyek legrégebbi darabjai az 1780-as években készültek Németországban. A régi mesekönyvek és különböző szakkönyvek együttese is egyre gazdagabb, közöttük az 1650-es, bűvészettel foglalkozó nyomtatvány a legkorábbi.

A sokféle anyagból készült tárgyak megőrzése nagy feladatot jelent a múzeum számára. Ebben a tekintetben mindig azok a tárgyak kerültek előtérbe, amelyeknél meg kellett állítani állapotuk, állaguk folyamatos romlását. A nem kis feladatban a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott pályázati támogatások jelentették és jelentik számunkra ma is a megoldás lehetőségét.

Papír anyagú műtárgyainkat több mint egy évtizede az OSZK-SOROS Könyvrestaurátor Műhely Kft. szakemberei hozzák kitűnő állapotba. Használatban elszakadozott, sokszor hiányos 19—20. századi játékdobozok, társasjátékok, régi gyermekkönyvek, elragadó, dombornyomásos papírképek és művészi kivitelű játék tervrajzok százai kerültek ki ép, kézzel fogható és bemutatható állapotban a műhelyből.

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményében folyamatosan kerülnek feldolgozásra a különböző tárgy-együttesek, melyeket egy-egy gyűjteményi kötetben, valamint időszaki kiállítás keretében mutatunk be. A táblás társasjátékok több száz darabos gyűjteményéből számos műtárgy restaurálására ezt az átfogó tevékenységet megelőzően, illetve azzal együtt történt.

13 készlet társasjáték, valamint dombornyomásos öltöztető babák szakszerű helyrehozatalát tette lehetővé a támogatás. Az érintett játékok készítésének ideje közel másfél évszázadot ível át. E játékok az egymást követő korok eseményeinek és jelenségeinek gyermekek számára készült kicsinyített tükrei. Leggyakrabban már rendeltetésüknél fogva is gyorsan pusztulásra vannak ítélve, emellett anyaguk is rendkívül sérülékeny, ezért fokozott nehézséget jelent hosszabb időre szóló megőrzésük.

Kalmár Ágnes
művészettörténész

Restaurálási dokumentáció

Társasjátékok:

Mindegyik dobozra érvényes volt, hogy a használat előtt szennyeződött, rongálódott, hiszen játékként nagy igénybevételnek voltak kitéve.

A dobozok többségének alapanyaga falemez, ami a méretek és az egyenletes lapok megtartására különösen alkalmas, hibája viszont az, hogy törékeny és erősen savas tartalmú facsiszolat felhasználásával készítik. Ez idővel megrongálhatja az említett anyagok tartósságát.

A játékdobozok oldalai, állapottól függően, savmentes múzeumkartonra lettek kicserélve, amennyiben az eredeti már hiányos volt, vagy túlságosan töredezett. A borításra használt nyomtatott papírlapokat legtöbbször le kellett áztatni, a dobozt eredeti technika és méret szerint újraépíteni. A tisztított, restaurált, kiegészített borítóanyag, képes nyomtatvány minden esetben hiánytalanul visszakerült az új dobozokra.

A rongylemez felhasználásával készült papírdobozok sérülése egészen más jellegű. Ezek nem törnek, azonban könnyen deformálódnak, restaurálásuk másféle eljárást kíván: száraz tisztítás, felületi nedvesítés és préselés. Előbbiek a fedő- és az alaplapot érintik. Természetesen a használat következtében mindegyik sarkai szakadtak, töredezettek és hiányosak lettek, melyeket számos esetben házilagos módszerrel javítottak, legtöbbször megragasztottak. A sérült sarkokat rétegesen kellett restaurálni, azaz a borítást felemelve az alapkartont javítani, erősíteni, kiegészíteni, a borító hiányait pótolni, majd ezt a nyomtatott fedőlapot visszaragasztani.

A különböző szennyeződések vizes oldattal kerültek eltávolításra, illetve tompításra, melyet száraz tisztítás előzött meg. Ez a folyamat is a dobozok teljes szétszedésével és ismételt összerakásával járt.

A ragasztások általában az eredetinek megfelelően enyvvel, illetőleg a mai restaurálásban használatos keverékekkel történtek.

Papírbabák:

A három, teljes ruhatárral ellátott, finom kivitelű baba az 1880-as évekből származik. A hasonló tárgyak, így ezek is az elkeskenyedő részeken, a nyaknál, lábaknál és a karoknál sérülnek meg először, sőt el is törnek. Szerencsés esetben megmaradnak ezek a különvált részek. A most bemutatott és restaurálásra került daraboknál is így történt, melyeket egykor igen felületesen és durván visszaragasztottak. Eredetileg a ruhákat vas kapcsokkal akasztották a babára, melyek mind letörtek. Helyükön rozsdafolt alakult a papírban. A kellékek, a babák ruhatárai is szennyezettek, alapanyaguk megtört.

A helyreállítás során a letört részek újra lettek ragasztva, a szükséges helyekre a hátoldal felől megerősítés került. A vas rozsda töredékeket fizikailag is el kellett távolítani, helyükre új akasztókat alkotni. Mindegyik darabról száraz tisztítással kerültek eltávolításra a különböző szennyeződések.

A papírbabák egykori tulajdonosa csomagolóanyagként korabeli újságokat használt, melyeket savtalanított a restaurátor műhely.

 

Simon Imola művészrestaurátor beszámolója alapján összeállította: Kalmár Ágnes

Restaurálás előtt

A kis országépítő. Édes hazánk színes képes építőtérképe
Röptében a világ körül. Földrajzi társasjáték
Séta az állatkertben
Majority. Harc a nyersanyagért
Kirándulás a Balaton körül
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Restaurálás után

u01
u02
u03
u04
u05
u06
u07
u08
u09
u10
u11
u12
u13
u14
u15
u16