plakát

 
     

     
     

     
             
             
     

KISKUN MÚZEUM ISKOLABARÁT FEJLESZTÉSE

     
             
             
     

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretein belül meghirdetett ’Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése’ pályázati eljárás keretében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete vissza nem térítendő támogatást nyert a Kiskun Múzeum számára.

A Kiskun Múzeumban 2001-ben indult többévi előkészítő munka után múzeumpedagógiai program, amely az évek során folyamatosan bővülve egyre szélesebb választékkal kínálta a tananyaghoz igazodó múzeumi foglalkozásokat és szabadidős programokat.

A támogatás célja a sikeresen működő múzeumpedagógiai rendszerének további fejlesztése, az oktató múzeum ismérveinek és követelményeinek fokozatos és állandó kialakítása, amely az egész életen át tartó tanulás megvalósítását jelenti a múzeum falain belül.

A projekt során:

  • új, eddig nem létező múzeumpedagógiai terem kialakítása és felszerelése valósul meg, a modern követelményeknek megfelelő infrastruktúrával;

  • virtuális pontokat is kialakítunk a múzeumi terekben, amelyek segítik és szolgálják a múzeum oktatási és képzési szerepének erősítését;

  • a tervezett időszakban a raktározási gondokat megoldva, bővíteni kívánjuk a gyűjtemény elhelyezésének tereit;

  • vizesblokk kialakítása is szükséges, hiszen jelenleg a látogatók számára csak a múzeum másik szárnyában érhető el;

  • fejlesztés eredményeként a hátrányos helyzetű, és a mozgásukban korlátozott látogatók is igénybe tudják venni a múzeum új szolgáltatásait.

Jelen projekt megvalósulásával biztosítjuk mindenki számára, hogy megszerezhesse azokat az ismereteket, tudást és készséget, amelyek birtokában a társadalom teljes értékű tagjává válhat.
 


A projekt 2010. január 1-jén kezdődött meg, zárása 2010. december 31-én várható.
A projekt összköltsége: 40 683 000 Ft
Az elnyert támogatás összege: 40 683 000 Ft
Projektazonosító: TIOP-1.2.2.-08/1-2009-0032

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete,

Kedvezményezett: 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.  |  www.muzeum.bacskiskun.hu

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Közreműködő szervezte: www.okmt.hu

 

     
     

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.