Pályázat száma: A1005-N9570 | Altéma kódszáma: 2388

Szakmai beszámoló

SZINOPSZIS ÉS TARTALOMJEGYZÉK

 

PÁLYÁZAT MÚZEUMI SZAKMAI PERIODIKA MEGJELENTETÉSÉRE

MÚZEUMŐR FOLYÓIRAT

 

Tisztelt Kuratórium!

 

Tisztelettel kérem, támogatásukkal segítsék elő a Múzeumőr, a tudományos ismeretterjesztést szolgáló folyóiratunk folyamatos megjelenésének anyagi biztonságát. Negyedéves folyóiratunk a múzeumi ismeretterjesztést tűzte feladatául: régészeti, történeti, néprajzi szaktudományos témákat mutatunk be, dolgozunk fel a nagyközönség számára is közérthető, olvasmányos formában, igényes anyanyelvi színvonalon. Tudósítunk a múzeumpedagógiai programokról, új állandó és időszaki kiállításainkról és kiadványainkról, bemutatjuk múzeumi gyűjteményeinket.

 

Nyolc éve jelenik meg folyamatosan: eleinte évi két alkalommal, öt éve pedig negyedévenként. A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum folyóirataként indult, majd a megyei múzeumi szervezet lapjává fejlődött. A 2009. évi 2. számtól színes borítóval jelenik meg. A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet honlapján teljes terjedelmében színes változatban olvasható.

 

Folyóiratunk elsődlegesen a Bács-kiskun Megyei Múzeumi Szervezet tájmúzeumainak, tájházainak, muzeális intézményeinek és a kecskeméti Katona József Múzeum tevékenységéről tájékoztat. Emellett kitekint a Dél-Alföld régió (Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye) és történeti kapcsolódás révén Jász-Nagykun-Szolnok megye valamint a Bácska határon túli részének kulturális tevékenységére is. Feladatának tekinti azt, hogy a múzeumbarátokat, a múzeumok potenciális látogatóit megismertesse a múzeumi szakmai munkával, a kiállításokkal, a gyűjteményekkel, a múzeumpedagógiai rendezvényekkel és kiadványainkkal is.

 

A Múzeumőr az elmúlt évek során a közönségkapcsolat fontos és közismert fórumává vált. Eljut az egyéni olvasókhoz, elolvasható a megye könyvtáraiban, a pályázati kötelezettség révén az országos gyűjtőkörű és a megyei múzeumigazgatóságok könyvtáraiban, az interneten. Kapcsolatokat építettünk ki honismereti klubokkal, a megyei honismereti egyesülettel és múzeumbaráti körökkel.

 

A Múzeumőr elsősorban a vidéki olvasókat, múzeumbarátokat orientálja, rendszeres előfizetői, illetve olvasótábora alakult ki nemcsak megyénkben, hanem a megyéből elszármazottak körében is. Leghűségesebb olvasóink évről évre előfizetésükkel voksolnak a fennmaradás mellett.

 

A Múzeumőr szerzői gárdája szintén túlterjed Bács-Kiskun megye múzeumi munkatársai körén: szerzőink között kiemelkedő tudósokat, művészeket, muzeológusokat, pedagógusokat, múzeumbarátokat tudhatunk, akik rendszeresen elküldik legújabb kutatási eredményeikről szóló beszámolóikat, illetve színesítik tematikus számainkat. Kiemelt feladatunknak tartjuk a pályakezdő megyebeli kutatóink, egyetemistáink bevonását az ismeretterjesztő munkába.

 

Tehát a Múzeumőr, a tudományos ismeretterjesztés lapja vidékünk múzeumainak közönségkapcsolatait hivatott ápolni, szélesíteni, eszköz a színvonalas ismeretterjesztés megjelenítéséhez.

 

Az elmúlt évek NKA-pályázatainak köszönhetően a terjesztés, az értékesítés kapcsán igen kedvező árat tudunk tartani, így a folyóirat úgyszólván mindenki számára elérhető. A 2011. évben is 1000 Ft az előfizetési díj, illetve 250 Ft egy-egy lap ára.

 

Folyóiratunk az utóbbi két évben tematikus számokkal jelenik meg, mely koncepció folytatását tervezzük a 2011. évben is.

 

Az olvasói igényeknek megfelelve új rovatokat indítunk ebben az évben. A MÚZEUMI MŰHELYTITKOK rovatban az idén a régészet módszertani kérdéseivel, kutatási problémáival foglalkozunk a nagyközönség számára is közérthető, olvasmányos formában.

 

A MIÉRT SZÉP? rovat indításával az a célunk, hogy közelebb hozzuk az olvasókhoz egy-egy múzeumi tárgy esztétikai értékeit. Nemcsak képző- és iparművészeti tárgyak kerülnek itt előtérbe, hanem népművészeti alkotások, mestermunkák is — a kiemelkedő értékkel rendelkező tárgyak mellett a mindennapok esztétikájára is szeretnénk felhívni a figyelmet.

 

Az ARCOK – EMLÉKKÉPEK rovatban a közelmúlt jelentős múzeumi szakembereire, kutatókra emlékezünk.

A MÚZEUMŐR 2011. évi tervezett tematikája

 

Az 1. szám megjelenése: 2011. március 15.

 

TEMATIKA: RÉGÉSZETI MŰHELYTITKOK

MÚZEUMI MŰHELYTITKOK rovat: régészet

 

A RÉGÉSZET MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÉS NYELVÉN – Bács-Kiskun megyei példák alapján

 

1. A terepbejárás meghatározása, módszertani kérdései:
Knipl István: Terepbejárás Hajóson

2. A légifelvételek szerepe a lelőhelyek felderítésében és a feltárt területek fényképezése:
Wicker Erika

3. A térképek szerepe a régészetben:
Rosta Szabolcs

4. A települések feltárásának módszertana:

A/ őskor:
Kustár Rozália: A Harta–Gátőrház lelőhelyen feltárt neolit település szerkezete és építményei

B/középkor:
Mészáros Mónika: Árpád-kori település Solt–Erdélyi-tanyán

C/többrétegű települések:
Somogyvári Ágnes: Avar–szarmata település Pálmonostora–Dongóér példáján

5. A temetőfeltárások módszertana:

A/őskor:
Somogyvári Ágnes: urnás, csontvázas temetkezés, áldozati gödör

B/középkor:
Székely György: templomos temetők a középkorban

C/különleges sírformák:
Wicker Erika: szarmata körárkos, avar fülke, rác

6. A kormeghatározás módszere:
A/ Nyári Diána: A kormeghatározásos technika gyakorlati haszna
B/Sípos György: A nemesnádudvari kocsi (a kormeghatározás bemutatása egy őskori kultikus tárgy kapcsán)

7. Antropológiai elemzések:
Marcsik Antónia: a megyében feltárt szarmata anyag kapcsán

8. A feltárástól a kiállításig:
Hajdrik Gabriella: Megszólalhatnak a tárgyak (a régészeti ásatáson feltárt tárgyak útja a kiállításon való bemutatásig)
 

MIÉRT SZÉP? rovat:

 

Vida Ágnes: egy régészeti gyűjteményi tárgy esztétikai értékei
 

ARCOK – EMLÉKKÉPEK rovat:

 

Laczkó János: Henkey Gyula antropológus (1920—2010)
 

HÍREK rovat:

 

Mészáros Márta: Megőrződött múlt. Régészeti múzeumpedagógiai foglalkozássorozat a Kiskun Múzeumban

A 2. szám megjelenése: 2011. június 15.

 

TEMATIKA: SZABADTÉRI RÉGÉSZETI, TÖRTÉNETI,
NÉPRAJZI MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÓHELYEK, LÁTVÁNYOSSÁGOK

PROGRAMAJÁNLÓ rovat:

 

1. Bognár Anikó: Az épülő alföldi tájegység a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, az izsáki pékség és a dusnoki szélmalom

2. Mészáros Márta: Néprajzi látványosságok a Kiskunsági Nemzeti Park bugaci pusztáján

3. Székely György: A tiszaalpári Árpád-kori falurekonstrukció a Kiskunsági Nemzeti Park területén

4. Vicze Magdolna: A Matrica szabadtéri régészeti múzeum (Százhalombatta)

5. Szakál Aurél: A kiskunhalasi szélmalom

6. Tuza Gábor: A nádújfalusi templom fakazettás mennyezete (Nógrád megye)
 

MIÉRT SZÉP? rovat:

 

1. Gyergyádesz László: Tóth Menyhért: Megsebzett (festmény) (Katona József Múzeum)

2. Merinu Éva: Kalocsai butella (Katona József Múzeum)
 

KÖNYVAJÁNLÓ rovat:

 

1. Simon András: Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéről
 

HÍREK rovat

A 3. szám megjelenése: 2011. szeptember 15.

 

TEMATIKA: TÁJI–TÖRTÉNETI NÉPCSOPORTOK ÉS NEMZETISÉGEK

TERMÉS rovat: Táji–történeti népcsoportok

 

1. Bánkiné Molnár Erzsébet: Változások a Jászkun Kerület közbirtokosságaiban 1853 után

2. Szabó László: A jász ember mentalitása

3. Bagi Gábor: Kunok a Grúz Királyságban a XII—XIII. században

Nemzetiségek

4. Knipl István: SS-toborzás Császártöltésen

5. Nagy Márta: Ohridi Szent Naum kultusza (bolgár)

6. Mészáros Márta: Süteménykészítési szokások egy hajósi sváb családban

7. Gál Zoltán: A Baja környéki bunyevác préló

 

ARCOK – EMLÉKKÉPEK rovat:

 

1. Gál Zoltán: Schwalm Pál

2. Szalál Aurél: Nagy Czirok László
 

MIÉRT SZÉP rovat:

 

1. Merinu Éva: A mélykúti mesterek céhkancsója (Katona József Múzeum)

2. Gyergyádesz László: Fiatal részeg költő az anyjával (Katona József Múzeum)
 

HÍREK

KÖNYVAJÁNLÓ

 

A 4. szám megjelenése: 2011. december 15.

 

TEMATIKA: TÉLI ÜNNEPKÖR ÉS JÁTÉK

TERMÉS rovat:

 

1. Gyergyádesz László: A karácsony a művészettörténetben

2. Laczkó János: A piarista templom Betleheme (Kecskemét)

3. Bárth János: Gyermekkorom karácsonyai

4. Kriston Vízi József: A trenderli, a hanukka játékszere
 

GYŰJTEMÉNY – GYŰJTÉS rovat:

 

1. Bognár Anikó: A karácsonyi szokások ábrázolása a naiv művészeknél (Naiv Művészek Múzeuma, Kecskemét)

2. Tuza Gábor: Karácsonyhoz fűződő fajátékok a Német-érchegységben
(Szórakaténusz Játékmúzeum anyaga, Kecskemét)

3. Váczi Mária: Játék és költészet. Beszélgetés Buda Ferenc költővel
 

ARCOK – EMLÉKKÉPEK rovat:

 

1. Gál Zoltán: Flach Pál

2. Mészáros Márta: Lükő Gábor

3. Kalmár Ágnes: Moskovszky Éva
 

MIÉRT SZÉP? rovat:

 

1. Gyergyádesz László: Lantos Ferenc: Tulipán (festmény) (Katona József Múzeum)

2. Merinu Éva: Kocsis Pál kereplője Katonatelepről (Katona József Múzeum)

3. Kalmár Ágnes: Szent Miklós-figurák Grabowieczky Leon egykori műhelyéből
(Szórakaténusz Játékmúzeum)
 

HÍREK

KÖNYVAJÁNLÓ

 

* * *

 

Kérjük, támogassák a Múzeumőr megjelenését 400 000 forinttal, mely lehetővé tenné folyóiratunk anyagi biztonságát a 2011. esztendőben. A támogatást nyomdaköltségre kérjük.

 

A 2010. december 1-én beiktatott megyei múzeumigazgató, Rosta Szabolcs kiemelt feladatának tartja a folyóirat folyamatos helyi szponzorálásának a megszervezését is, melynek nyomán a közeli években lehetővé válna a minőségfejlesztés: a színes formátumban való megjelenés is.

 

Tisztelettel:

 

Kecskemét, 2010. január 4.

dr. Bereznai Zsuzsanna

szerkesztő