Pályázati azonosító: 3560/00204 NKA

 

 

Tóth Menyhért főiskolai felhengerített állapotban lévő grafikáinak restaurálása
 Beszámoló  |  Képes dokumentációSzakmai beszámoló

A Kecskeméti Katona József Múzeum dolgozói manuálisan és digitálisan is megkezdték a Tóth Menyhért hagyaték feldolgozását. A feldolgozási és a későbbiekben bemutatási feladatok részeként elindítottuk a Tóth Menyhért grafikák szisztematikus restaurálási folyamatát, amelynek első fázisaként Gy. Molnár Kerstin papírrestaurátorral dolgoztunk együtt.

I. ütem (2013/2014-es megvalósulás):

    a) Restaurálási próba, kutatási fázis: Először olyan alkotásokat válogattunk a művésztől, amelyek különböző időszakban készültek. Célunk az volt, hogy a művész technikájára, anyaghasználatára és a tárgyakra vonatkozóan minél több információt megtudjunk. NKA pályázat keretében öt grafikát restauráltattunk.
    b) A Kecskeméti Katona József Múzeum Tóth Menyhért anyagára vonatkozó tételes adatok Excel táblázatban való rögzítése a tárgykartonok és a képzőművészeti leltárkönyvek alapján.
    c) Vázlatrajzok: Tóth Menyhért vázlatrajzainak szkennelése az országos Manda Digitalizálási Program keretében. A vázlatrajzok 12 fém fiókban találhatók füzet és lapok formájában. Az anyag formája és mennyisége miatt (megközelítőleg 30 000 darab) — pár laptól eltekintve — kiállításra korábban nem került. (1-4. fiók anyagát rögzítettük.)
    d) Adattári anyag: Tóth Menyhérthez kapcsolódó adattári anyag szkennelése (Tóth Menyhért hagyaték személyes dokumentumai, vásárlási és ajándékozási szerződések, kiállítási katalógusok, kiállítási műtárgylisták stb.)

II. ütem (2014/2015-ös megvalósulás):

    a) Jelen pályázat keretében valósult meg a második ütem. Ebben az ütemben Tóth Menyhért főiskolai rajzait jelöltük meg, amelyeket nyertes NKA pályázat keretében Gy. Molnár Kerstin átvett. Az 1930 és 1936 között készült rajzok (83 db szén- és ceruzarajz) korábban még soha nem kerültek bemutatásra, hiszen mind a művész, mind a múzeum tekercselve őrizte azokat egy papírdobozban.
    A szénrajzokra vonatkozóan a restaurátor szép eredményeket ért el, a lyukakat sikerült japán fátyollal takarni, a szakadásokat és sérüléseket láthatatlanná tenni, míg az elkoszosodott részeket megtisztította a piszkos rétegtől. A papírrestaurátor a képeket passzpartúban és savmentes papírba csomagolva szállította vissza, előkészítve azokat a jövőre tervezett kiállításra. A kisebb rajzok speciális méretű tároló szekrényekben, a nagyméretű szénrajzok a térképtároló szekrényben kerültek elhelyezésre.
    b) A MaNDA Digitalizálási Program keretében rögzítésre kerültek további vázlatfüzetek (5-8. fiók, jelenleg is folyamatban.)

A jelen pályázat a következő hagyaték feldolgozási folyamat részét képezi:

    a) Raktárak kialakítása:
A Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének felét a Tóth Menyhért anyag jelenti. Az anyag jelenleg egy épületben (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.) több raktárban található (Kisszobor Raktár, Képzőművészeti Raktár 1. em., TM Raktár, Grafikai Raktár). Célunk a hagyaték megfelelő tárolásának kialakítása annak érdekében, hogy a további állapotromlást, sérüléseket megelőzzük, illetve a restaurált képeket megfelelően és biztonságosan helyezhessük el.
    b) A Tóth Menyhért hagyatékra vonatkozó jogi kérdések tisztázása:
A jogi kérdések tisztázása az anyag közzétételekor válik relevánssá, amennyiben szeretnénk a kutatói honlapot működtetni, életmű-katalógusban nagyobb képanyagot elérhetővé és láthatóvá tenni a közönség számára.
    c) Restauráltatás:
Hátra van a keretezett képek restauráltatása, amelyeken savasodás nyomai fedezhetők fel és szélek megrongálódtak. Tervezzük a festmények restaurálásának felmérését, valamint az a) pont megvalósulása esetén a restauráltatás megvalósítását.
    d) Fotódokumentáció:
Pályázatok útján szeretnék elkezdeni a Tóth Menyhért anyag műtárgyfotózását, amely hozzájárulna a kutatói munkához, valamint az anyag bemutatásához. A nagy mennyiségű anyag feldolgozása, a hasonló című tárgyak elkülönítése, Tóth Menyhért munkássága folyamatainak meghatározása, munkafázisainak elkülönítése, a művészettörténeti kontextus vizsgálata a fotódokumentáció segítségével válik megragadhatóvá, rendszerezhetővé, katalogizálhatóvá.
    e) Kutatói honlap létrehozása:
Vázlatfüzetek, főbb művek (grafikák, szobrok, festmények), Tóth Menyhért hagyatékában talált dokumentumok, versek megjelenítése a honlapon, interjúk, hírek, életrajzi adatok.
    f) Anyagfeldolgozás
Művészettörténészekből álló kutatócsoport létrehozása (szakdolgozók, doktori dolgozatot írók), az életmű feldolgozásának felbontása.
    g) Monografikus életmű – katalógus
A feldolgozási folyamat összefoglalása.
    h) Kiállítás
Új kutatási eredmények alapján megrendezett Tóth Menyhért életmű kiállítás.

Az elkészült szakmai beszámoló szöveges és fotókkal ellátott dokumentációja a múzeum honlapján a muzeum.kecskemet.hu/pályázatok/NKA 3560/00204 azonosító szám alatt található.


Virág Ágnes
művészettörténész