Történelmi pillanat a Kárpát-medencei muzeológia életében Éves ünnepi közgyűlését tartotta a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

2019. május 10. – május 17.

A rendszerváltás ikonikus helyszínén, a Lakitelek Népfőiskolán tartotta éves, kétnapos közgyűlését a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége (MVMSZ) május 7-8-án. A rendezvény ünnepi jellegét az adta, hogy a mai nappal új időszámítás vette kezdetét a szövetség életében: idén nyilvános tagfelvételt hirdetett a határon túli, a magyar kultúra emlékeit, gyűjteményeit őrző, muzeális intézmények számára. Az eddigieknél jóval nagyobb és szervezettebb nyitás célja, hogy a „magyar vidéki múzeum” fogalmát határokon átívelő, nemzeti eszmévé emelje. A Kárpát-medence muzeológiai szereplőinek ilyen mélységű együttműködésére eddig nem volt példa, így az alkalom méltán nevezhető a múzeumi szakma történelmi pillanatának.

 

A rendezvény első napját megtisztelte jelenlétével Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke is. „Nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk és összefogjunk, mint még soha.” – Márton Áron erdélyi püspök megindító szavaival nyitotta meg beszédét és őszinte köszönetet mondott a megjelenteknek, akik a nagypolitika sodrásától függetlenül, a bennük lévő belső erőre hallgatva, tették a dolgukat és megóvták nemzeti kincseinket az utókornak. Örömét fejezte ki, hogy egy ilyen jelentőségteljes eseménynek a Lakitelek Népfőiskola adhatott otthont.

Az emelkedett célt szolgáló, de baráti hangulatú közgyűlésen leköszönt dr. Rosta Szabolcs, jelenlegi elnök, aki elmondta: örömmel és büszkén képviselte az érdekeit Magyarország legnagyobb számú tagsággal rendelkező muzeológiai szervezetének az elmúlt egy évben. „Óriási jelentőségű lépésre szántuk el magunkat azzal, hogy nyitottunk a Kárpát-medencei magyar szervezetek felé. A most létrejött és a jövőben is formálódó egység nagyon erős, hisz közös kulturális gyökerekből, azonos érdekekből és ami talán a legfontosabb, személyes, baráti kapcsolatokból táplálkozik. A múlt értékeinek őrzői most a jövőt építik, a kiemelkedően gazdag és sokrétű magyar, Kárpát-medencei és európai kultúra megmaradásáért. Hisszük és reméljük: összenő, ami összetartozik.” – mondta el leköszönő beszédében dr. Rosta Szabolcs. Köszönetet mondott dr. Végh Katalin ügyvezető titkárnak, akinek elhivatott munkája nélkül ez az összefogás nem jöhetett volna létre.

A leköszönő vezető után a tagok megválasztották a szövetség új elnökét, mely tisztséget egy éven át viselheti. Dr. Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója, részletesen bemutatta új elnöki programját annak érdekében, hogy a vidéki múzeumok a lehető legtöbbet tehessék a magyar népi, nemzeti kultúra őrzéséért, ápolásáért és gazdagításáért. A jövő feladatai közé tartozik többek közt a kultúra társadalmasítása, az identitástudat erősítése, a generációk összekötése, a kis települések népességmegtartó erejének növelése, vidéki múzeumok fejlesztése, a vidéki identitás definiálása a múzeumok szemszögéből és a múzeumok újradefiniálása a vidéki közösségek szempontjából. Kiemelt cél egy, a vidéki múzeumi kincseket bemutató, országos hírű vándorkiállítás létrehozása.

 

Ezen a napon született döntés az eddig jelentkezett, új tagok felvételéről is. A nyitással a szövetség kiemelt célja, hogy a Kárpát-medence magyar örökségének múzeumi szereplői számára elérhetővé váljanak mindazok az előnyök és lehetőségek, melyeket az egységes Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségéhez való tartozás jelent. A tagság ugyanis az együvé tartozás felemelő érzésén túl, kézzel fogható előnyökkel is jár és tényleges lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre.

A rendezvényen részt vett Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere és Rausch Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke is. Alkalomhoz illő verseket szavalt Pál Attila, a kecskeméti Katona József Színház elismert színésze.

A közgyűlés második napját, május 8-át, Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára nyitotta meg. Méltatta a szövetség munkáját, s szólt a minisztérium törekvéseiről, melyek a vidéki muzeológia fejlesztését szolgálják. Ezt követően a szakmai és pénzügyi beszámolók, valamint a baráti eszmecserék kaptak szerepet az immáron 87 tagot számláló MVMSZ ünnepi közgyűlésén.
HU EN
KKJM