Folyamatosan igényelhető múzeumpedagógiai foglalkozások alsó tagozatos gyerekeknek

Információ és bejelentkezés

Foglalkozások árai: 450 Ft/fő
Diák belépőjegy: 600 Ft/fő (Kecskeméti csoportoknak ingyenes)
Tárlatvezetés, múzeumi óra 2.000 Ft/csoport (Kecskeméti csoportoknak ingyenes)
Múzeumpedagógiai foglalkozás, kézműves foglalkozás, módszertani óra: 450 Ft/fő (Óvodásoknak,
SNI-s tanulóknak 400 Ft/fő)

 

Bejelentkezés a foglalkozás tervezett időpontja előtt 1 héttel!

Cifrapalota:

Merinu Éva múzeumpedagógus

+36 20 2575019

cifrapalota.muzped@gmail.com

 

A szecessziós Cifrapalota története

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumpedagógiai foglalkozás, Kézműves foglalkozás, Kreatív alkotó tevékenység

Tartalom: Beszélgetés a Cifrapalotáról: Mit láttak, mit tapasztaltak, miközben az épülethez értek, bejöttek, felvonultak a díszterembe? Milyen formák díszítik az épület falát? Hol látták még ezeket a formákat az épületen belül? Milyen színeket figyeltek meg az épületen? Milyen formája van a díszteremnek? Milyen a mennyezete? Milyen formákat látnak az ajtókereteken, az ablakokon? Mire használták az épületet több mint 100 évvel ezelőtt?  A beszélgetés alapján összefoglaltak kiegészítése: a szecessziós építészeti stílusról, a Cifrapalota többfunkciós kialakításáról. Az épületről, a szecessziós stílusról szerzett új ismeretek összefoglalása, szecessziós rejtvény kitöltésével. A foglalkozás végén szecessziós képeslap tervezése, készítése papírdúc technikával, majd kinyomtatása. Másik választható alternatíva a festett üvegablak mintájára szecessziós minta készítése üvegfestékkel, vagy festett üvegablak makettjének elkészítése.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #szecesszió #rejtvény #szecessziós képeslap #papírdúc #festett üvegablak

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

Kreatív: szecessziós képeslap papírdúc technikával, szecessziós minta üvegfestékkel, vagy festett üvegablak makettjének elkészítése.

 

 

Amiről az avar kincsek mesélnek

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumpedagógiai foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: A kincsek előkerülése. A Kunbábonyi avar nagyúr kincseinek szokatlan felbukkanása. Ki az, aki helyesen cselekedett? Ki az, aki megszegte a törvényt? Mit kell tennünk, ha régi tárgyat találunk a kertünkben?  Miért olyan hiányosak a kiállításban látható leletek? Mi történt a sírokkal? Hová temetkeztek az avarok?

Az avar nép: Honnan jöttek? Hol telepedtek le? Mivel foglalkoztak? Honnan volt sok aranyuk? Milyen fegyvereket használtak? Milyen anyagból készültek a fegyvereik? Milyen tárgyak fejezték ki vezéri rangjukat? Milyen ékszereik voltak? Miért helyezték a tárgyakat a sírokba? Csak a vezéreket temették el ilyen nagy pompával? Mi történt a kunbábonyi nagyúrral? Milyen mesebeli lény található a nagyurak ékszerein? Milyen állat a griffmadár?

Avar kori griffes övveret másolatának elkészítése gipszöntéssel, forma segítségével, majd arany színre festése.

A kiállítás kiscsoportos felfedezése, feladatok megoldása a kiállított tárgyak, feliratok és szövegek segítségével.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #régészet #avar #Kunbábonyi nagyúr #aranylelet #kreatív feladat #kézműves tevékenység #feladatlap

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

Kreatív: Avar kori griffes övveret másolatának elkészítése

 

Festeni jó! Fedezzük fel a festészet világát! – Játékos foglalkozás a Kecskeméti Művésztelep és a Tóth Menyhért kiállításokban

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumpedagógiai foglalkozás, Kreatív alkotó tevékenység

Tartalom: Beszélgetés a festészetről: eszközök, anyagok, témák, Kecskeméti művészek.

Feladatlapos keresgélés, felfedezés, feladatmegoldás kiscsoportban: A Kecskeméti Művésztelep alkotóinak és Tóth Menyhért munkáinak megismerése. (Motívumkeresés, témakeresés, kép keresése részlet alapján, kirakó, rejtvény, képkiegészítés…..)

Kreatív alkotómunka: Iványi Grünwald Béla: Kertben című képe szereplőinek új környezetbe helyezése vagy festményrestaurálás

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #festészet #Kecskeméti művésztelep #Tóth Menyhért #Iványi Grünwald Béla #kreatív alkotás #játékos feladatok

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra.

Kreatív: Iványi Grünwald Béla: Kertben című képe szereplőinek új környezetbe helyezése vagy festményrestaurálás

  

Jeles napok Szeptembertől Júniusig – tematikus foglalkozássorozat

(10alkalom)

A foglalkozás-sorozatra kedvezményes bérlet váltható, a foglalkozások havi egy alkalommal kerülnek megrendezésre. Az egyes éppen aktuális foglalkozásokat egyszeri alkalommal külön-külön is igénybe lehet venni.

 

Szeptember – Szüret

Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás, Drámapedagógiai foglalkozás

Tartalom: Mi történik ebben az időszakban a természettel, a növényekkel és az állatokkal? Milyen változást hoz a gyermekek életében? Gyümölcsök és zöldségek felismerése, csoportosítása, őszi termések kiválogatása. Beszélgetés a szőlőtermesztés, és szüret munkafolyamatairól és eszközeiről, valamint a csősz tevékenységéről kézbe vehető és kipróbálható múzeumi demonstrációs tárgyak segítségével: kereplő, lopótök, boroskancsó, kacor, metszőolló, fokos, kalap, kulacs, tarisznya, ing segítségével. Csősz figura vagy madárijesztő készítése. A Lipem lopom a szőlőt… kezdetű népi körjáték eljátszása.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #ősz #szüret #szőlő #csősz #kézműves foglalkozás #népi körjáték

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, dráma és tánc.

Kreatív: Csősz figura vagy madárijesztő készítése.

Igényelhető: szeptemberben

  

Október – Szent Mihály napja

Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: A juhásznak jól van dolga kezdetű dal meghallgatása. Beszélgetés arról, milyen embernek ismerjük meg a juhászt a dalból? Beszélgetés a pásztorok munkájáról, életéről. Ki a védőszentjük? Miért?  Milyen állatfajtákat tartottak a rideg pásztorok Kecskemét határában, hogyan nevezték a különböző állatokra vigyázó pásztorokat? Képes kártyák segítségével a pásztorfajták, és az általuk őrzött állatok szétválogatása kiscsoportos munkaformában. A pásztorok, az állatcsoportok, valamint az állatok hím, nőstény és kicsinyének fotói mellé azok elnevezéseinek párosítása szókártyák segítségével, szintén kiscsoportban. A pásztorok segédjeinek megismerése fotók segítségével: magyar pásztorkutya fajták. A pásztorok életéhez kapcsolódó múzeumi tárgyak megismerése, kézbevétele, kipróbálása: ostor, rovásfa, kanásztülök, kutyakolonc, szamárnyereg, birkanyíró olló, sótartó, csobolyó, kulacs. Közben beszélgetés a használatukról. 1-2 osztályosoknak pulibáb készítése papírból, 3-4 osztályosoknak filcbárány készítése. A foglalkozás lezárása nyelvtörő játékkal.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #pásztor #Szent Mihály #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

Kreatív: pulibáb vagy filcbárány készítése

Igényelhető: októberben


November – Szent Márton napja

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás, Drámapedagógiai foglalkozás

Tartalom: 5 féle puzzle kirakása kiscsoportos munkaformában. Megfejtés: Szent Márton életének egy-egy állomása. Beszélgetés a kirakott képek alapján: mi volt Szent Márton eredeti foglalkozása? Melyik volt az első jócselekedete? Minek hatására döntött úgy, Isten katonája lesz? Hogyan avatták püspökké? Mai világunkban hogyan tudunk segíteni, kik szorulnak segítségre? Képek és szókártyák segítségével fényt derítünk arra, miért eszünk Márton napon libapecsenyét, miért nevezzük a baromfik farrészét püspökfalatnak, miért nevezik Mártont az újbor bírájának, miért ettek a régi emberek rétest Márton-napkor, vagy mire jó a Márton püspök vesszeje? Demonstrációs tárgy (libacsontból készült népi gyermekjáték) segítségével időjóslás szemléltetése. A magyar nyelvi kultúrában található libával, Mártonnal kapcsolatos szólások és közmondások értelmezése. 1-2 osztályosoknak liba hűtőmágnes készítése, 3-4 osztályosoknak Márton napi lámpás készítése. Gyertek haza ludaim kezdetű népi gyermekjáték eljátszása.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #Szent Márton #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, dráma és tánc.

Kreatív: liba hűtőmágnes vagy Márton napi lámpás készítése.

Igényelhető: novemberben

 

  

December – Karácsony

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: A karácsonyi asztal megfigyelése, majd annak megbeszélése: Mit fogyasztottak el közösen szenteste? Melyik élelmiszernek, milyen varázsereje volt? Milyen mágikus erőt vártak elfogyasztásukkal a következő esztendőre? Milyen tárgyakat helyeztek el az asztalon és környékén? Mit jelképeztek a kihelyezett tárgyak?  Milyen varázserőt adott a karácsony szelleme a tárgyaknak? Mire használták fel karácsony után a mágikus erővel felruházott tárgyakat? Hogyan zajlik ma egy karácsonyi vacsora? Milyen hagyományos ételeket fogyasztunk, amelyeket már ükanyáink is készítettek a karácsony előtti estére? Hogyan készítették, készítik a hagyományos mákos bejglit? A munkafolyamatok végigbeszélése demonstrációs tárgyak (fateknő, keresztfa, szita, liszteskanál, szakajtóruha, szakajtókosár) segítségével, a munkafolyamatok mozdulatainak imitálásával. 1-2 osztályosoknak mikulásos vagy rénszarvasos asztaldísz készítése, 3-4 osztályosoknak ajtódísz készítése fonalból, természetes anyagokból vagy filcdíszek varrása.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #karácsony #advent #betlehemezés #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

Kreatív: mikulásos vagy rénszarvasos asztaldísz, ajtódísz készítése vagy filcdíszek varrása.

Igényelhető: decemberben


Január – Januári jeles napok, hagyományok (Vízkereszt, Háromkirályok napja, Disznótorok)

Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: Milyen hagyományos népszokások vannak januárban? Meddig tart a karácsonyi ünnepkör? A január 6-i Vízkereszt eredete, vallásos szokásai. A Háromkirályok története. Hogyan zajlott faluhelyen a Háromkirály járás? Rövid videó megtekintése a hagyományról. A téli időszakban jellemző disznóölések, disznótorok szokásrendszere, hagyományai, munkafolyamatai. A múzeum gyűjteményében található disznóvágási tárgyak (disznópörkölő, hurkatöltő) kézbe vétele, kipróbálása, működtetése. A disznótor során elfogyasztott étkek sora, vendégek. Kántálás: kik vettek részt benne, mit csináltak, mi célból? 1-2 osztályosoknak krumplimalac készítése, 3-4 osztályosoknak malac hűtőmágnes készítése.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #regölés #vízkereszt #háromkirályok #disznótorok #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

Kreatív: krumplimalac vagy malac hűtőmágnes készítése.

Igényelhető: januárban

 

Január – Február – Farsangi népszokások

 

Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: Mit ünnepelünk farsangkor? Mettől meddig tart? Ki, hogyan ünnepli napjainkban a tél búcsúztatását? Milyen fontos elemei vannak a farsangnak? Régi népi farsangok szokásai, hagyományai. Adománygyűjtés, utcabál, felvonulás, alakoskodás, jellemző maszkok, farsangi étkek, szórakozásmódok. Házasemberek, asszonyok, fiatalok és gyerekek farsangja. Híres farsangok, télbúcsúztatók: Velencei karnevál, Mohácsi busójárás. Beszélgetés a busójárás kapcsán: a busó jelmez és maszk sajátosságairól, a tél elűzésének zajkeltő eszközeiről, a tél temetésének rituáléjáról, az asszonyok által viselt törökös álarcról. Közben a gyerekek kézbe vehetnek és megszólaltathatnak két tárgyat, amelyet a tél, illetve a törökök elijesztésére használtak a busók: a kereplőt és a kolompot vagy marhacsengőt. Farsangi álarc készítése a velencei maszkok mintájára.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #farsang #busójárás #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

Kreatív: Farsangi álarc készítése a velencei maszkok mintájára.

Igényelhető: január- februárban

  

Március – Március 15.

 

Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás, drámapedagógiai foglalkozás

Tartalom: Kirakózás csoportunkában – a forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit ábrázoló festményeket, képeket ábrázoló puzzle-k segítségével. Beszélgetés: a kirakott képek, festmények alapján a forradalom és szabadságharc legfontosabb állomásainak megbeszélése. A csoportok választott vezetői mesélnek arról, mit ábrázol az általuk kirakott kép? Milyen alakokat lát rajta? Mit csinálnak a kép figurái? Melyik jelentős történelmi eseményt örökítette meg az általuk kirakott festmény? A múzeum gyűjteményében található műtárgyak megtekintése, és a funkciójának megbeszélése. Kézműves tevékenység választható:

– a fiúk huszárfigurát, a lányok pártás leány figurát készítenek

– a fiúk huszárcsákót, a lányok gyöngyös pártát készítenek

– a fiúk szabját készítenek, a lányok keszkenőt varrnak.

Az elkészített munkadarabokat kézbe véve, magunkra öltve vonulós katonai dalokat éneklünk.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #nemzeti ünnep #Forradalom és szabadságharc #1848 március 15. #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

Kreatív: a fiúk huszárfigurát, huszárcsákót vagy szabját, a lányok pártás leány figurát, gyöngyös pártát készítenek vagy keszkenőt varrnak.

Igényelhető: márciusban

  

Március – Sándor, József és Benedek

 

Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: Sándor, József és Benedek alakjához kapcsolódó legenda megismerése. Beszélgetés: a természetnek a tavasz hatására végbemenő változásairól. Mi történik a növényekkel, virágokkal, mit csinálnak a madarak, az állatok? Sorra vesszük a március során jelentkező jeles névnapokat, és az ahhoz kapcsolódó népi hiedelmeket, időjóslásokat. A népi kultúra által Életként emlegetett gabona életútja, a gabonatermesztés alapvető munkafolyamatai, hagyományos munkaeszközei a talaj előkészítésből kiindulva, a vetésen és növényvédelmen keresztül, az aratáson, és a cséplésen át, egészen a gabona őrléséig kézbe vehető, kipróbálható múzeumi demonstrációs tárgyak, traktor makettek segítségével. Kézműves tevékenység során szélmalom makett vagy madárijesztő készítése.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #Sándor, József, Benedek #kenyér #búza #vetés #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

Kreatív: szélmalom makett vagy madárijesztő készítése

Igényelhető: márciusban

  

Március/Április – Húsvét

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus, Kézműves és drámapedagógiai foglalkozás

Tartalom: Mit ünneplünk húsvétkor? Mi a vallási, történelmi háttere? Hogyan készülünk fel az ünnepre? Hogyan készültek régen? Mi a böjt? Miért kell böjtölni? Mit szabad és mit nem a böjt ideje alatt? Milyen szimbólumok kapcsolódnak az ünnephez? Melyiknek, mi a jelentése?  Milyen módon készítették a lányok asszonyok a hímes tojásokat, milyen locsolóversekkel készültek a fiúk és legények? Hogyan történt a locsolkodás húsvét hétfőjén? Milyen ételeket, italokat fogyasztottak az ünnepen? Milyen babonás szokások kapcsolódtak az ünnephez? A foglalkozás során dalok, versek, találós kérdések, rejtvények segítségével kapunk választ a fenti kérdésekre. Az 1-2 osztályosok nyuszis ajtódíszt vagy képeslapot készítenek, a 3-4 osztályosok tyúkanyós ajtódíszt készítenek vagy tojásdíszt varrnak. A foglalkozást húsvéti böjti játékokkal zárjuk.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #húsvét #kézműves foglalkozás #drámapedagógia

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, dráma és tánc.

Kreatív: nyuszis ajtódísz, képeslap, tyúkanyós ajtódísz készítése vagy tojásdísz varrása.

Igényelhető: március-áprilisban


Április – Szent György nap (Szent György és a sárkány)

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: Ki volt Szent György? Hogyan mentette meg a királykisasszonyt? Mit gondoltak a régi parasztemberek a sárkányokról? Van-e valóság alapjuk? Milyen emberi tulajdonságokat testesítenek meg? Miért jött létre a sárkány lovagrend? Kik ellen harcoltak? Mi volt a céljuk? Miért látható az egyik híres magyar család, a Báthoryak címerében három sárkányfog?  Milyen meséket, filmeket ismerünk, amelyben sárkányok szerepelnek? Élnek-e a világon sárkányok? A foglalkozás közben ezekre a kérdésekre kapunk választ, miközben megismerjük a mai világ sárkányos helyeit, növényeit és állatait. A sárkánnyal kapcsolatos szólásokat és mondásokat, valamint értelmezzük azokat. Az 1-2 osztályosok tűzokádó sárkányt, vagy sárkányálarcot készítenek, a 3-4 osztályosok sárkányos ujjbábot varrnak.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #hagyományok #Szent György legenda #sárkány #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, dráma és tánc.

Kreatív: tűzokádó sárkány, sárkányálarc készítése vagy sárkányos ujjbáb varrása.

Igényelhető: áprilisban


Április – Szent György nap (Szent György napi vásárok)

Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Drámapedagógiai foglalkozás

Tartalom: Ki volt Szent György? Hogyan mentette meg a királykisasszonyt? Mi köze van Szent Györgynek a pásztorokhoz? Miért hozzák kapcsolatba a rómaiak ősi pásztorünnepével? Hogyan történt a pásztorok felfogadása? Miként zajlott az állatok első kihajtása? Milyen gonoszűző, rontáselhárító tárgyakat használtak az állatok megvédésére, összetartására, és a tejhaszon védelmére? Milyen hiedelmek, babonák kapcsolódnak e pásztornaphoz?: ártó boszorkányok, földbe rejtett kincs, időjóslások. Beszélgetés közben múzeumi demonstrációs tárgyak (ostor, kanásztülök, rovásfa, fejőszék) kézbe vétele, kipróbálása, (a kürt) megszólaltatása.

Szent György napi vásárok: Mi a vásár? Hol tartottak vásárokat? Miért nevezik a hét utolsó napját vasárnapnak? Mikor tartottak vásárokat? Milyen alkalomból? Mennyi ideig tartott egy vásár? Miért volt fontos a vásár az emberek életében? Hogyan készültek fel a vásárra? Hogyan történt az adás-vétel a vásárokban? Mit jelent az alkudozás? Mi az áldomás? Mi a vásárfia? A foglalkozást vásári szerepjátékkal zárjuk.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #hagyományok #Szent György #vásárok #drámapedagógiai foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, dráma és tánc.

Kreatív: Vásári szerepjáték

Igényelhető: áprilisban

 

Május – Május elseje, Fagyosszentek

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: Május elseje ősi tavaszünnep. Hogyan ünnepeljük napjainkban? Vajon milyen ősi szokások, régi hagyományok fűződnek a naphoz? Miért állítottak májusfát? Hogyan készítették el? Kik a fagyosszentek? Miért hoznak hideget? Milyen időjóslások kapcsolódnak e jeles napokhoz? Milyen népi megfigyelések, rigmusok születtek? Milyen kerti munkák, munkaszokások kapcsolódnak ezekhez a napokhoz? A tematikus foglalkozáson ezekre a kérdésekre keressük a választ versek, dalok, mesék, találós kérdések, rejtvények, játékok és múzeumi tárgyak segítségével. A foglalkozás végén az 1-2 osztályosok papírhernyót vagy pillangót, a 3-4 osztályosok pedig időjárás diorámát készítenek.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #hagyományok #majális #fagyosszentek #időjóslás #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, dráma és tánc.

Kreatív: versek, dalok, mesék, találós kérdések, rejtvények, játékok, papírhernyó, pillangó vagy dioráma készítése.

Igényelhető: májusban

 

Május/Június – Pünkösd

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: A pünkösd szó a görög pentekosztész szóból ered, ami ötvenet jelent. A Krisztus feltámadása utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Az egyház tanításában a Szentlélek, a népszokásokban pedig a nyárköszöntés az ünnep lényege. Miért mondják valamire, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság? Ki lehetett a pünkösdi király? Milyen próbákat kellett kiállnia? Hogyan választották a pünkösdi királynét? Hogyan zajlott a  királynéjárás? Milyen jelképek kapcsolódnak az ünnephez? Melyik mit jelent? A tematikus foglalkozáson ezekre a kérdésekre keressük a választ versek, dalok, mesék, találós kérdések, rejtvények, játékok és múzeumi tárgyak segítségével. A foglalkozás végén az 1-2 osztályosok pünkösdi király/né koronát, a 3-4 osztályosok pedig 3D-s üdvözlőlapot készítenek.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #hagyományok #pünkösd #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, dráma és tánc.

Kreatív: versek, dalok, mesék, találós kérdések, rejtvények, játékok, korona vagy 3D-s üdvözlőlap készítése.

Igényelhető: május-júniusban


Június – Szent Iván

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Tematikus foglalkozás, Kézműves foglalkozás

Tartalom: Szent Iván napja az év leghosszabb napja. Ekkor van a nyári napforduló, melyet lángoló tűz gyújtásával ünnepeltek. Miért gyújtottak tüzet ezen a napon? Milyen babonák fűződnek a szertartásos tűzgyújtáshoz? Milyen anyagokból gyújtották a tüzet? Milyen gyógyfüveket füstöltek a tűzben, hogy egészségesek legyenek? Mi volt a célja a tűz rituális átugrásának? Milyen dalokat énekeltek, illetve szövegeket mondtak, miközben a tüzet átugrották? Milyen gonoszűző és milyen szerelemvarázsló szokások fűződnek a naphoz? A foglalkozás második felében az 1-2 osztályosok szivecskés üdvözlőlapot, a 3-4 osztályosok pedig szerelmi jelképes nyomatot készítenek papírdúc technikával.

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #hagyományok #Szent Iván napja #Nyári napforduló #kézműves foglalkozás

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, dráma és tánc.

Kreatív: versek, dalok, mesék, találós kérdések, rejtvények, játékok, néprajzi film, üdvözlőkártya készítése.

Igényelhető: júniusban

 

 Interaktív tárlatvezetés – Épület, Nagyurak és vezérek

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Interaktív tárlatvezetés

Tartalom: A gyerekek fogadása a bejáratnál, a „Cifra palota” kezdetű dal közös eléneklése, majd felvonulás a pávás terembe.

Beszélgetés a Cifrapalotáról: Milyen formák díszítik az épület falát? Milyen színek figyelhetőek meg az épületen? Mire használták az épületet több mint 100 évvel ezelőtt?

Nagyurak és vezérek: A Kunbábonyi avar nagyúr kincseinek szokatlan felbukkanása. Miért olyan hiányosak a kiállításban látható leletek? Mi történt a sírokkal? Hová temetkeztek az avarok? Kik voltak az avarok? Honnan jöttek? Hol telepedtek le? Mivel foglalkoztak? Honnan volt sok aranyuk? Milyen fegyvereket használtak? Milyen tárgyak fejezték ki vezéri rangjukat? Milyen ékszereik voltak? Miért helyezték ezeket a tárgyakat a sírokba? Mi történt a kunbábonyi nagyúrral? Milyen mesebeli lény található a nagyurak ékszerein?

Képzőművészeti kiállítás: milyen témákat festettek meg a Kecskeméti Művésztelep alkotói? Milyen állatok jelennek meg Tóth Menyhért munkáin? Hol készültek Mednyánszky László  vázlatrajzai?

Ajánlott korosztály: 6-10 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak:

Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, vállalkozói kompetencia, hatékony és önálló tanulás, esztétikai- művészeti tudatosság

Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat.

 
HU EN
KKJM