Folyamatosan igényelhető múzeumpedagógiai foglalkozások felső tagozatos tanulóknak

 

 

Folyamatosan igényelhető múzeumpedagógiai foglalkozások felső tagozatos tanulóknak

 Információ és bejelentkezés

 Foglalkozások árai: 450 Ft/fő
Diák belépőjegy: 600 Ft/fő (Kecskeméti csoportoknak ingyenes)
Tárlatvezetés, múzeumi óra 2.000 Ft/csoport (Kecskeméti csoportoknak ingyenes)
Múzeumpedagógiai foglalkozás, kézműves foglalkozás, módszertani óra: 450 Ft/fő (Óvodásoknak,
SNI-s tanulóknak 400 Ft/fő)

 

Bejelentkezés a foglalkozás tervezett időpontja előtt 1 héttel!

Cifrapalota:

Merinu Éva múzeumpedagógus

+36 20 2575019

cifrapalota.muzped@gmail.com

 

Kecskemét a szecesszió városa

Múzeumi foglalkoztatási forma:

Múzeumi óra, Műhelyfoglalkozás/műhelymunka, Csapatépítő tréning

Tartalom: A Cifrapalota, mint a népi szecesszió kecskeméti példája. A szecessziós Kecskemét mai képének kialakulása. A Cifrapalota építészeti sajátosságai, motívumkincse. Az épület funkcióinak, hasznosításának története. Feladatlap, rejtvény kiscsoportos megoldása: A Cifrapalotáról, szecesszióról, díszítésekről, funkcióról. (felfedezés, kutatás, keresés, következtetés)

Szecessziós motívum tervezése, elkészítése linómetszéssel, majd a kapott dúcok kinyomtatása.

Új ismeretek, szavak átismétlése, felelevenítése, összefoglalása Activity játék formájában.

Ajánlott korosztály: 10-14 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #szecesszió #Kecskeméti szecesszió #kreatív alkotás #sokszorosító grafika #linómetszés

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Vizuális kultúra, történelem, magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret.

Kreatív: Szecessziós motívum tervezése, elkészítése linómetszéssel

 

Márkus Géza az építész

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumi óra, Kreatív alkotó tevékenység

Tartalom: A Cifrapalota, mint a népi szecesszió kecskeméti példája. A szecessziós Kecskemét mai képének kialakulása. Márkus Géza tanítómestere, munkássága. A Cifrapalota építészeti sajátosságai, motívumkincse. Az épület funkcióinak, hasznosításának története.

Riportkészítés: (kiscsoportos munkaformában, felfedezés, kutatás, keresés kiállításban, behozott szakirodalomban, interneten, majd következtetés) Márkus Gézával munkásságáról, a Cifrapalotáról, a szecessziós építészetről, a tervezett épület funkcióiról.

A szecessziós stílus megismerése, alkalmazása különböző technikák segítségével. Szecessziós motívum, épületrész, ajtó, ablak, kilincs, tükör, váza… tervezése vízfesték, akrilfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza felhasználásával.

Új ismeretek, szavak átismétlése, felelevenítése, összefoglalása keresztrejtvény megfejtésével.

Ajánlott korosztály: 10-14 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #szecesszió #Kecskeméti szecesszió #Márkus Géza #kreatív alkotás

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Vizuális kultúra, történelem, magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret.

Kreatív: Szecessziós motívum tervezése

  

Régészeti kincsek nyomában

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumi óra, Műhelyfoglalkozás/műhelymunka

Tartalom: A történelem forrásai. Kik a régészek, a restaurátorok, az antropológusok és a kiállítás rendezők? A régi leletek felderítésének, feltárásának lehetőségei, módjai. (Terepbejárás, véletlenszerű előkerülések, légi régészet, detektoros felderítés). Mit ás ki a régész a föld alól? Az ásatási terület, objektumok. Az ásatás, feltárás fázisai, munkafolyamatai, eszközei. Dokumentáció fajtái, lehetőségei. Az állagmegóvás munkafolyamatai. A rekonstruálás módjai. A Nagyurak és vezérek című kiállítás megtekintése. Az avar nép eredete, temetkezési szokásai, életmódja, utóélete.

Régészeti feladatok: (kiscsoportos munkavégzés) Ásatási szimuláció, majd dokumentáció, keresgélős feladatlap az avar kiállításban.

Kreatív feladat: a 4 közül egy választandó

–        Avar kori griffes övveret másolatának elkészítése gipszöntéssel, forma segítségével, majd arany színre festése vagy

–        Avar kori gömbcsüngős fülbevaló készítése vagy

–        Avar kori övveret mintájára, egyedi tervezésű övveret készítése fémdomborítással.

–        Cseréprestaurálás

Ajánlott korosztály: 10-14 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #régészet #restaurátor #antropológus #avar #Kunbábonyi nagyúr #aranylelet #kreatív feladat #kézműves tevékenység

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Történelem, magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés.

Kreatív: Avar kori griffes övveret, gömbcsüngős fülbevaló másolatának vagy egyedi tervezésű övveret elkészítése fémdomborítással.

 

Amiről a kövek mesélnek – avagy a régészek munkája

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumi óra

Tartalom: A történelem forrásai. Kik a régészek, mi a feladatuk? A régi leletek felderítésének, feltárásának lehetőségei, módjai. (Terepbejárás, véletlenszerű előkerülések, légi régészet, detektoros felderítés). Mit ás ki a régész a föld alól? Az ásatási terület, objektumok. Az ásatás, feltárás fázisai, munkafolyamatai, eszközei. Dokumentáció fajtái, lehetőségei. Az állagmegóvás munkafolyamatai. A rekonstruálás módjai.

Régészeti feladatok: (kiscsoportos munkavégzés) Ásatási szimuláció, majd dokumentáció, rejtvény, feladatlap a régészek munkájával kapcsolatban.

Ajánlott korosztály: 10-14 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #régészet #restaurátor #antropológus #avar #Kunbábonyi nagyúr #aranylelet

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség.

Kapcsolódó tantárgyak: Történelem, hon- és népismeret.

 

A Cifrapalota fantomja – csapatépítő játék

Múzeumi foglalkoztatási forma: Csapatépítő tréning

Tartalom: Rövid bevezető történet készíti elő a nyomozás folyamatát. Ezt követően a diákok az egyes állomásokon különböző játékos feladatokat, rejtvényeket oldanak meg. Válaszokat, tárgyakat keresnek meg az épültben, a kiállítóterekben. Kreatív alkotásokat készítenek. A háttér információkat elolvasva, a feladatokat megoldva jutnak új ismeretekhez (A XX. század eleji Kecskemét. A Cifrapalota és története. Építészet, szecesszió. Avar kor, régészet.), miközben felfedik a Cifrapalota fantomjának kilétét.

Ajánlott korosztály:10-14 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 60 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #Kecskemét #szecesszió #régészet #avar #csapatépítő

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Történelem, magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés.

  

Interaktív tárlatvezetés – Épület, állandó kiállítások időszaki kiállítások

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Interaktív tárlatvezetés

Tartalom: A Cifrapalota épülete, állandó és időszaki kiállításai. A szecessziós Kecskeméti mai képének kialakulása. A Cifrapalota építészeti sajátosságai, motívumkincse. Az épület funkcióinak, hasznosításának története.

Nagyurak és vezérek kiállítás: A kiállítás műtárgyainak előkerülése. Az avar nép eredete, temetkezési szokásai, életmódja és utóélete.

Képzőművészeti állandó kiállítás: Kecskeméti művésztelep létrejötte, művészei, kedvelt művészeti témái, alkalmazott technikák.

Ajánlott korosztály:10-14 év

Ajánlott létszám: 25 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #Kecskemét #szecesszió #régészet #avar #képzőművészet #Kecskeméti művésztelep

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség.

Kapcsolódó tantárgyak: Történelem, hon- és népismeret, vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom.

 

 
HU EN
KKJM