Folyamatosan igényelhető múzeumpedagógiai foglalkozások középiskolás diákoknak

 Információ és bejelentkezés

 Foglalkozások árai: 450 Ft/fő
Diák belépőjegy: 600 Ft/fő (Kecskeméti csoportoknak ingyenes)
Tárlatvezetés, múzeumi óra 2.000 Ft/csoport (Kecskeméti csoportoknak ingyenes)
Múzeumpedagógiai foglalkozás, kézműves foglalkozás, módszertani óra: 450 Ft/fő (Óvodásoknak,
SNI-s tanulóknak 400 Ft/fő)

Bejelentkezés a foglalkozás tervezett időpontja előtt 1 héttel!

 Cifrapalota:

Merinu Éva múzeumpedagógus

+36 20 2575019

cifrapalota.muzped@gmail.com

 

A szecesszió – a modern élet lendülete a XX. század elején

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumi óra, Kreatív alkotó tevékenység

Tartalom: Mi lehet a közös egy plakátban, egy vázában és egy épület homlokzatában? Mi lehet az a dolog, ami nem is annyira kor és stílus, mint inkább hangulat? Miért emlegetik annyian, különböző dolgokkal kapcsolatban? A kérdések megválaszolása során feldolgozásra kerül: A szecesszió fénykora. Egyes elnevezései. A szó, jelentése. Főbb jellemzői. Magyar képviselői. Kecskeméti épületei. Képzőművészeti és iparművészeti példái a múzeum gyűjteményében. A modern design-szemlélet. A legkorszerűbb technológiai megoldások és anyagok felhasználása.

A foglalkozás második felében a diákok fekete-fehér szimpla, szögletes épületekből, bútorokból, tárgyakból stb. szecessziós palotát, vagy palotabelsőt esetleg ifjúsági közösségi teret terveznek saját korosztályuk számára csoportmunkában.

Ajánlott korosztály:14-18 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #szecesszió #Kecskeméti szecesszió #kreatív alkotás

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Vizuális kultúra, művészettörténet, történelem, magyar nyelv és irodalom.

Kreatív: Szecessziós palota tervezése

 

A lövészárok tudósítója – Mednyánszky és a Vadak

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumi óra, Kreatív alkotó tevékenység

Tartalom: Rövid hangulatkeltő drámajáték után: a diákok néhány vonalas vázlatot (sziluettet) „Akciórajzot” készítenek a látottak alapján egy-egy jellegzetes mozzanatról, élményről. Ismeretanyag: A dualizmus fénykora. A Monarchia élén Ferenc József osztrák császár és magyar király. A millenniumi ünnepségek. Az I. világháború. A lendületes fejlődés kora. A francia fauvizmus (vadak mozgalma).  Két dimenziós ábrázolásmód. Keveretlen, intenzív színek használata. A személyes mondanivalók ábrázolása. Kontra: realisták. Az emberi nyomorúság dokumentációja. Mednyánszky László munkássága. Az emberi magány, a szenvedés, a kiszolgáltatottság ábrázolása. Haditudósító tevékenysége. A megbeszéltek alapján minden diák megrajzolja, vagy festi realista stílusban készült művének hátterét a vadak stílusát követve. Ebből a háttérből több változatot is készítve, kipróbálhatják azt, hogy mennyiben változtatja meg a kép hangulatát a színek választása.

Ajánlott korosztály:14-18 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 40+50 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Mednyánszky #fauvizmus #vadak #I.világháború #akciórajz

Fejlesztendő kompetenciák: szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Vizuális kultúra, művészettörténet, történelem.

Kreatív: „Akciórajz”készítése sziluettrajz technikával, majd „Vad háttér”festése.

 

Alkotók és stílusok – A Kecskeméti Művésztelep

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumi óra, Kreatív alkotó tevékenység, Drámapedagógiai foglalkozás

Tartalom: A Kecskeméti Művésztelep megalakulása. Kezdeményezők. Korabeli követendő példák, minták. Alkotóművészek. Stílusok. Alkalmazott technikák. Kedvelt témák. Alkotások összehasonlítása.

Kreatív feladat – A művésztelep egy-egy választott alkotásának átgondolása, újratervezése, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése.  Kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel kinyomtatott képek képrészletek felhasználásával, színes ceruza, filctoll, kréta, tempera vagy akrilfesték alkalmazásával.

Ajánlott korosztály:14-18 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Kecskeméti művésztelep #Kada Elek #Nemes Marcell #Perlrott Csaba Vilmos #Bornemisza Géza #Iványi Grünwald Béla

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Vizuális kultúra, művészettörténet, történelem.

Kreatív: A művésztelep egy-egy választott alkotásának átgondolása, újratervezése, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése.

 

A naturális valóságábrázolástól az absztrahálásig – Tóth Menyhért munkássága

Múzeumi foglalkoztatási forma:

Múzeumi óra, Kreatív alkotó tevékenység, Drámapedagógiai foglalkozás

Tartalom: Hangulatteremtés élő szobor alkotások létrehozásával. A tudásanyag átadása: Tóth Menyhért élete. Tanulmányai. Művészeti tevékenysége. Korai munkássága. Az expresszív-realista korszak. A fehér korszak. A falusi témavilág. Portréfestészete. Fátyolszerű ábrázolások. Mitológiai témák. Kreatív feladat: a kortárs emberi élet stilizált ábrázolása Tóth Menyhért (Kecskenyáj, Halászfiú, Káposztaszedők, Szemnézők, Vályogvetők, Cséplésnél) mintájára: pl. középiskolai tanuló, tanár, számítógépes programozó, ingatlanközvetítő….

Ajánlott korosztály:14-18 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Tóth Menyhért # falusi-paraszti környezet #naiv mesevilág #groteszk #stilizált ábrázolás #naturális ábrázolás

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak:

Kreatív: a kortárs emberi élet stilizált ábrázolása

 

Ötvösművészet az avar korban

Múzeumi foglalkoztatási forma: Múzeumi óra, Kreatív alkotó tevékenység.

Tartalom: A régészeti leletek előkerülésének módja. Az avar népcsoport és Bizánc kapcsolata. Az avarok letelepedése a Kárpát-medencében. Az avar nagyurak temetkezési szertartása. Hiedelemvilága, életmódja a sírokból előkerült tárgyak tükrében. Az avarság három korszakának érdekességei. A három korszak különféle díszítőmódszerei, ötvös termékei.  Az avarság elszegényedésének okai. A kora avar kori ötvösmunkák összehasonlítása, a középső korszak griffes indás mintáival, valamint a késői kor áttörtebb, silányabb minőségű, aranyozott bronz példányaival.

Kreatív feladat: A diákok a korabeli újsághírek, beszámolók alapján képregényt, vagy életképet rajzolnak. A tudásanyag ismertetését figyelve, a háttér információkat elolvasva jutnak a rajz készítéséhez szükséges ismeretekhez. A feladatot négy csoportra bontva végzik, a négy csapat négy feldolgozandó témából választhat: A kunbábonyi aranykincs előkerülése, A kunbábonyi nagyúr temetési szertartása, Sírrablás az avar korban, Az avarok győzelme Bizánc felett. A diákok a témák feldolgozása után, egymásnak elmesélve a történeteket jutnak a teljes ismeretanyag birtokába.

Ajánlott korosztály:14-18 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45+45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #avar #Kunbábonyi nagyúr #aranylelet #story board

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Vizuális kultúra, művészettörténet, történelem.

Kreatív: Képregény rajzolás, story-board készítése

 

A Cifrapalota fantomja – csapatépítő játék

Múzeumi foglalkoztatási forma: Csapatépítő tréning

Tartalom: Rövid bevezető történet készíti elő a nyomozás folyamatát. Ezt követően a diákok az egyes állomásokon különböző játékos feladatokat, rejtvényeket oldanak meg. Válaszokat, tárgyakat keresnek meg az épültben, a kiállítóterekben. Kreatív alkotásokat készítenek. A háttér információkat elolvasva, a feladatokat megoldva jutnak új ismeretekhez (A XX. század eleji Kecskemét. A Cifrapalota és története. Építészet, szecesszió. Avar kor, régészet.), miközben felfedik a Cifrapalota fantomjának kilétét.

Ajánlott korosztály:14-18 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 60 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #Kecskemét #szecesszió #régészet #avar #csapatépítő

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Vizuális kultúra, művészettörténet, történelem, magyar nyelv és irodalom.

Kreatív: csapatépítő játék

 

Interaktív tárlatvezetés – Épület, állandó kiállítások időszaki kiállítások

Múzeumi foglalkoztatási forma: Interaktív tárlatvezetés, Kreatív alkotó tevékenység

Tartalom: A Cifrapalota épülete, állandó és időszaki kiállításai. A szecessziós Kecskeméti mai képének kialakulása. A Cifrapalota építészeti sajátosságai, motívumkincse. Az épület funkcióinak, hasznosításának története. Nagyurak és vezérek kiállítás: A kiállítás műtárgyainak előkerülése. Az avar nép eredete, temetkezési szokásai, életmódja és utóélete. Képzőművészeti állandó kiállítás: Kecskeméti művésztelep létrejötte, művészei, kedvelt művészeti témái, alkalmazott technikák.

Kreatív feladat (igény esetén) – Plakát tervezés csoportmunkában: a Cifrapalota és kiállításainak népszerűsítésére a saját korosztály körében. Kollázs, montázs készítése az épületről és a kiállítások anyagából nyomtatott reprodukciók, színes papírok, textilek és különböző eszközök felhasználásával.

Ajánlott korosztály:14-18 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc + kreatív feladat (igény esetén) 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #Kecskemét #szecesszió #régészet #avar #plakát tervezés

Fejlesztendő kompetenciák: hatékony és önálló tanulás; anyanyelvi kommunikáció; matematikai, gondolkodási kompetenciák; szociális és állampolgári kompetencia; személyes és társas kompetencia; vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség; a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.

Kapcsolódó tantárgyak: Vizuális kultúra, művészettörténet, történelem, magyar nyelv és irodalom.

Kreatív: plakát tervezés

 
HU EN
KKJM