Folyamatosan igényelhető múzeumpedagógiai foglalkozások óvodásoknak

Információ és bejelentkezés

Foglalkozások árai: 450 Ft/fő
Diák belépőjegy: 600 Ft/fő (Kecskeméti csoportoknak ingyenes)
Tárlatvezetés, múzeumi óra 2.000 Ft/csoport (Kecskeméti csoportoknak ingyenes)
Múzeumpedagógiai foglalkozás, kézműves foglalkozás, módszertani óra: 450 Ft/fő (Óvodásoknak,
SNI-s tanulóknak 400 Ft/fő)

Bejelentkezés a foglalkozás tervezett időpontja előtt 1 héttel!

 Cifrapalota:

Merinu Éva múzeumpedagógus

+36 20 2575019

cifrapalota.muzped@gmail.com


„Cifrapalota, zöld az ablaka” – A Cifrapalota épületének játékos megismerése

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: A gyerekek dalok, versek mesék segítségével ismerkednek meg a Cifrapalota épületével. A „Cifra palota” kezdetű dal közös eléneklése után, felvonulunk a pávás terembe. Beszélgetünk a Cifrapalotáról: Mit láttak, miközben az épülethez értek, felvonultak a díszterembe? Milyen formák díszítik az épület falát? Milyen színeket figyeltek meg az épületen? Milyen formája van a díszteremnek? Milyen a mennyezete? Milyen formákat látnak az ajtókereteken, az ablakokon? Kik lakhattak a palotában? Mit csinálhattak benne? Majd jelzésértékű jelmezek felvételével átsuhanunk a mesék világába. A gyerekek megismerik Pipiske hercegnő báli ruhájának történetét. Majd elkészítik a báli kellékeiket: a lányok legyezőt, a fiúk pávatollat, és közösen részt vesznek a bálon. Közös felvonulással, énekkel, tánccal és dramatizálással zárjuk a foglalkozást.

Ajánlott korosztály: 4-6 éves

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 60 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Cifrapalota #palota #mese #drámajáték #kézműves foglalkozás

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közös mesehallgatással, átéléssel együttes élmény nyújtása, a közösségi érzés erősítése, az egymás iránti megértésre, megbecsülésre, türelemre nevelés, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. A hallás utáni szövegértés, szókincsbővítés, a rövidtávú memória, a beszédkészség, a metakommunikáció fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A kézügyesség és a finommotorika fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, találós kérdés, mozgásos játékok, kézműves tevékenység legyező vagy pávatoll készítése

 

 

Jeles napok Szeptembertől Júniusig – tematikus foglalkozássorozat

(10 alkalom, az alábbi témákból választható)

A foglalkozás-sorozatra kedvezményes bérlet váltható, a foglalkozások havi egy alkalommal kerülnek megrendezésre. Az egyes éppen aktuális foglalkozásokat egyszeri alkalommal külön-külön is igénybe lehet venni.

 

Szeptember – Szüret

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Mi történik ebben az évszakban a természettel, a növényekkel és az állatokkal? Milyen őszi gyümölcsöket, zöldségeket és terméseket ismerünk?  Mi a szüret? Ki a csősz? A kérdések megválaszolása során megismerkedünk a szőlőtermesztéssel, a szüret munkafolyamataival és eszközeivel, valamint a csősz tevékenységével kézbe vehető és kipróbálható múzeumi demonstrációs tárgyak segítségével: kereplő, lopótök, boroskancsó, kacor, metszőolló, fokos, kalap, kulacs, tarisznya, ing. A foglalkozást körjáték és szőlőkóstolás zárja.

Ajánlott korosztály: 4-6 éves

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #népi hagyományok #ősz #őszi termések #szüret #drámajáték

Kiemelt fejlesztési terület: Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A koordinált mozgás fejlesztése.

Kreatív: találós kérdés, dal, mozgásos játékok

Igényelhető: szeptemberben

 

Október – Szent Mihály napja

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Milyen állatfajtákat tartottak a pásztorok Kecskemét határában? Hogyan nevezték a különböző állatokra vigyázó pásztorokat? Hogyan nevezték a különböző állatok családtagjait? Milyen magyar pásztorkutyák segítettek a terelésben, őrzésben? A pásztorok életéhez kapcsolódó múzeumi tárgyak megismerése, kézbevétele, kipróbálása: ostor, rovásfa, kanásztülök, kutyakolonc, szamárnyereg, birkanyíró olló, sótartó, csobolyó, kulacs. Pulibáb készítése, majd fogócska játék zárja a foglalkozást.

Ajánlott korosztály: 4-6 éves

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #népi hagyományok #Szent Mihály nap #kézműves tevékenység #drámajáték

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közös mesehallgatással, átéléssel együttes élmény nyújtása, a közösségi érzés erősítése, az egymás iránti megértésre, megbecsülésre, türelemre nevelés, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. A hallás utáni szövegértés, szókincsbővítés, a rövidtávú memória, a beszédkészség, a metakommunikáció fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A kézügyesség és a finommotorika fejlesztése.

Kreatív: vers, dal, mozgásos játékok, kézműves tevékenység pulibáb készítése

Igényelhető: októberben

 

 

Október – Dömötör napi vásár

 Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Miért nevezik a hét utolsó napját vasárnapnak? Mi a vásár? Hol tartották? Mikor? Milyen alkalomból? Mennyi ideig tartott egy vásár? Miért volt fontos a vásár az emberek életében? Hogyan készültek fel a vásárra? Hogyan történt az adás-vétel a vásárokban? Mit jelent az alkudozás? Mi az áldomás? Mi a vásárfia? A foglalkozás során ezekre a kérdésekre kapunk választ versek, dalok, múzeumi tárgyak és egy vásári szerepjáték segítségével.

Ajánlott korosztály: 4-6 éves

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #népi hagyományok #Dömötör nap #vásár #drámajáték

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közös mesehallgatással, átéléssel együttes élmény nyújtása, a közösségi érzés erősítése, az egymás iránti megértésre, megbecsülésre, türelemre nevelés, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. A hallás utáni szövegértés, szókincsbővítés, a rövidtávú memória, a beszédkészség, a metakommunikáció fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése.

Kreatív: vers, dal, mozgásos játékok, szerepjáték

Igényelhető: októberben

  

November – Szent Márton napja

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: A foglalkozás során megismerkedünk Szent Márton és a ludak meséjével. Képek alapján beszélgetünk Szent Mártonról: Mi volt a foglalkozása? Melyik volt az első jócselekedete? Minek a hatására döntött úgy, Isten katonája lesz? Hogyan avatták püspökké? Megismerkedünk a Márton naphoz fűződő hagyományokkal, népszokásokkal, babonákkal, hiedelmekkel, időjóslásokkal képek, szólások, mondókák és versek segítségével. Végül liba hűtőmágnest, vagy liba figurát készítünk, és a Gyertek haza ludaim kezdetű népi gyermekjátékkal zárjuk a foglalkozást.

Ajánlott korosztály: 4-6 éves

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #népi hagyományok #Szent Márton nap #kézműves tevékenység #drámajáték

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése. A koordinált mozgás fejlesztése.

Kreatív: mese, dal, mozgásos játékok, liba hűtőmágnes vagy liba figura készítése

Igényelhető: novemberben

  

December – Karácsony

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Beszélgetés az évszakról, majd a karácsonyról.  A gyerekek megismerkednek a karácsonyi asztal meséjével. A mese alapján megfigyeljük a karácsonyi asztalt, majd megbeszéljük, mit fogyasztottak el közösen szenteste a család tagjai? Melyik élelmiszernek, milyen varázsereje volt? Milyen tárgyakat helyeztek el az asztalon és környékén? Milyen varázserőt adott a karácsony szelleme ezeknek a tárgyaknak? Hogyan zajlik ma egy karácsonyi vacsora? Milyen hagyományos ételeket fogyasztunk? Hogyan készítették, készítik a hagyományos mákos bejglit? A munkafolyamatok végigbeszélése demonstrációs tárgyak (fateknő, keresztfa, szita, liszteskanál, szakajtóruha, szakajtókosár) versek dalok segítségével, a munkafolyamatok mozdulatainak imitálásával. Mikulásos vagy rénszarvasos asztaldísz készítése. A kézműves tevékenység közben téli, Mikulásos és karácsonyi gyermekdalok hallgatása. Karácsonyi dalok közös eléneklése.

Ajánlott korosztály: 4-6 éves

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 60 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #népi hagyományok #Karácsony #sütés #kézműves tevékenység #mozgásos játékok

Kiemelt fejlesztési terület: Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése. A koordinált mozgás fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, mondóka, mozgásos játékok, Mikulásos vagy rénszarvasos asztaldísz készítése.

Igényelhető: decemberben

 

 

Január – Újév, Vízkereszt,Háromkirályok napja és disznótor

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Milyen hagyományos népszokások vannak januárban? Meddig tart a karácsonyi ünnepkör? Mi a Vízkereszt eredete? Kik a Háromkirályok? Mi a történetük? Hogyan zajlott faluhelyen a Háromkirályjárás? Milyen volt egy disznótori vacsora? Milyen finomságokat készítettek? A foglalkozás során választ kapunk a fenti kérdésekre dalok, versek, találós kérdések segítségével, és a múzeumi gyűjteményben található disznóvágási tárgyak (disznópörkölő, hurkatöltő) kézbe vételével, kipróbálásával, működtetésével. Befejezésként krumplimalacot készítenek a gyerekek.

Ajánlott korosztály: 4-6 éves

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #Jeles napok #népi hagyományok #Januári jeles napok #Vízkereszt #Háromkirályok #disznótor #kézműves tevékenység

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése. A koordinált mozgás fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, mondóka, krumplimalac készítése

Igényelhető: decemberben


Január – Február – Farsangi népszokások

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Mit ünnepelünk farsangkor? Mettől meddig tart? Mit szoktunk csinálni farsangkor? Hogyan farsangoltak a régi világ emberei? Milyen volt az utcabál, a felvonulás, az alakoskodás? Milyen maszkokat készítettek? Milyen ételeket fogyasztottak? Hogyan szórakoztak, báloztak? A foglalkozás során a gyerekek kézbe vehetnek és megszólaltathatnak két múzeumi tárgyat, amelyet a tél elűzésére használtak őseink: a kereplőt és a kolompot vagy marhacsengőt. Végezetül farsangi álarcot készítünk.

Ajánlott korosztály: 4-6 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #farsang #busójárás #kézműves foglalkozás

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése.

Kreatív: vers, dal, mondóka, Farsangi álarc készítése.

Igényelhető: január- februárban

 

  

Március – Sándor, József és Benedek

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Mi a tavasz? Mi történik a természettel, a növényekkel, a virágokkal? Mit csinálnak a madarak, az állatok? A szólás szerint kik hozzák a meleget? Mi a történetük? Milyen népi hiedelmek, babonák, időjóslások kapcsolódnak a naphoz? Milyen kerti/szántóföldi munkák zajlanak tavasszal? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a foglalkozás során, miközben játék makettek segítségével, kipróbálásával, valamint dalokkal, mesékkel megismerjük a búza útját a vetéstől, a kamráig. Végezetül kézműves tevékenység során szélmalmot készítünk.

Ajánlott korosztály: 4-6 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 60 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #farsang #busójárás #kézműves foglalkozás

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, mondóka, szélmalom készítése.

Igényelhető: márciusban

  

Március/Április – Húsvét

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Mit ünneplünk húsvétkor? Mi a húsvét története? Hogyan készülünk fel az ünnepre? Mi a böjt? Mit szabad és mit nem a böjt ideje alatt? Milyen szimbólumok kapcsolódnak az ünnephez? Melyiknek, mi a jelentése?  Milyen módon készítették a lányok asszonyok a hímes tojásokat, milyen locsolóversekkel készültek a fiúk és legények? Hogyan történt a locsolkodás?  Milyen ételeket, italokat fogyasztottak az ünnepen? A foglalkozás során dalok, versek, találós kérdések segítségével kapunk választ a fenti kérdésekre. Befejezésül húsvéti képeslapot, mozaikos tojást vagy tojástartó kosarat készítünk, majd böjti játékokat játszunk:  karikázás, kapus játék.

Ajánlott korosztály: 4-6 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #húsvét #kézműves foglalkozás #népi körjáték

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése. A koordinált mozgás fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, mondóka, húsvéti képeslap, mozaikos tojás vagy kosár készítése, mozgásos játékok.

Igényelhető: március – áprilisban


Április – Szent György nap (Szent György és a sárkány)

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Ki volt Szent György? Hogyan mentette meg a királylányt? Mit gondoltak a régi parasztemberek a sárkányokról? Van-e valóság alapjuk? Milyen emberi tulajdonságokat testesítenek meg? Milyen meséket, filmeket ismerünk, amelyben sárkányok szerepelnek? Élnek-e a világon sárkányok? A foglalkozás során kiderítjük a választ a kérdésekre mesék, dalok, versek, játékok segítségével, majd tűzokádó sárkányt készítünk.

Ajánlott korosztály: 4-6 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #Szent György #sárkány #kézműves foglalkozás

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, mondóka, tűzokádó sárkány készítése.

Igényelhető: áprilisban

 

Május – Május elseje, Fagyosszentek

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Május elseje ősi tavaszünnep. Vajon milyen ősi szokások, régi hagyományok fűződnek a naphoz? Miért állítottak májusfát? Kik a fagyosszentek? Miért hoznak hideget? Milyen időjóslások kapcsolódnak e jeles napokhoz? Milyen népi megfigyelések, rigmusok születtek? Milyen kerti munkák, munkaszokások kapcsolódnak ezekhez a napokhoz? A foglalkozáson ezekre a kérdésekre keressük a választ versek, dalok, mesék, találós kérdések, játékok és múzeumi tárgyak segítségével. A foglalkozás végén papírhernyót vagy pillangót készítünk.

Ajánlott korosztály: 4-6 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #Majális #fagyosszentek #kézműves foglalkozás

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, mondóka, papírhernyó vagy pillangó készítése.

Igényelhető: májusban

 

 

Május/Június – Pünkösd

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Miért mondják valamire, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság? Hogyan választották a pünkösdi királyt? Milyen próbákat kellett kiállnia? Ki lehetett a pünkösdi királyné? Hogyan zajlott a pünkösdi királynéjárás? Milyen jelképek kapcsolódnak az ünnephez? Melyik mit jelent? A foglalkozáson ezekre a kérdésekre keressük a választ versek, dalok, mesék, találós kérdések, játékok és múzeumi tárgyak segítségével. A foglalkozás végén pünkösdi király/né koronát készítünk.

Ajánlott korosztály: 4-6 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #Pünkösd #kézműves foglalkozás

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, mondóka, papír korona készítése.

Igényelhető: május – júniusban

  

Június – Szent Iván

Múzeumi foglalkoztatási forma: Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Tartalom: Szent Iván napja az év leghosszabb napja. Ekkor van a nyári napforduló, melyet lángoló tűz gyújtásával ünnepeltek. Miért gyújtottak tüzet ezen a napon? Milyen babonák fűződnek a szertartásos tűzgyújtáshoz? Milyen gyógyfüveket füstöltek a tűzben, hogy egészségesek legyenek? Mi volt a célja a tűz rituális átugrásának? Milyen dalokat énekeltek, illetve szövegeket mondtak, miközben a tüzet átugrották? Milyen gonoszűző és milyen szerelemvarázsló szokások fűződnek a naphoz? A foglalkozáson ezekre a kérdésekre keressük a választ versek, dalok, mesék, találós kérdések, játékok és múzeumi tárgyak segítségével. A foglalkozás második felében a tűzijáték szikráit festjük le a színek és a fények játékával.

Ajánlott korosztály: 4-6 év

Ajánlott létszám: 20 fő

Időtartam: 45 perc

Helyszín: Cifrapalota

Kulcsszavak: #jeles napok #hagyományok #Szent Iván #nyári napforduló #kézműves foglalkozás

Kiemelt fejlesztési terület:

Erkölcsi érzelmek, nemzeti identitás fejlesztése. A közösségi érzés erősítése, az önkontroll fejlesztése. A megfigyelőképesség, a gondolkodás, a figyelem fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció, a beszédértés, a beszédészlelés fejlesztése. A szókincs bővítése. A figyelem, az emlékezet, a megértés, az általános intelligencia fejlesztése. A tiszta éneklés készségének fejlesztése, ismert dalok éneklése a játékok során, a zenei emlékezet fejlesztése. A manipuláció és a finommotorika fejlesztése.

Kreatív: mese, vers, dal, mondóka, festés.

Igényelhető: júniusban

 
HU EN
KKJM