Magyarország 1944 őszén történt szovjet megszállásnak körülményeire utaló írott források Kecskemét városára vonatkozóan azt igazolják, hogy a város 1944.10. 24-én megtörtént kiürítését követően csekély létszámú személy maradt Kecskeméten.

A kiürítési parancs értelmében a lakosok nagy része a Dunántúlra, egészen Zala- és Somogy megyéig menekült. Sokan a környező tanyavilágban élő rokonaiknál is "meghúzták" magukat. Ennek értelmében a város teljes szovjet megszállása, 1944.12.31. után alig maradt olyan személy, akit fogságba ejthettek volna a Vörös Hadsereg katonái.

A jóvátételi kényszermunkára (málenkij robot-ra) történő elhurcolások csekély mértékben érintették a közvetlen belváros lakosságát. A Nagy-Kecskemét közigazgatási területéhez tartozó tanyavilágban foglyul ejtett személyeket igazolási eljárás alá vonták, amelyet az Állami Főreáliskolában hajtottak végre.

Jobbára csak hadifoglyok fogva tartására vették igénybe a Ferenc József laktanyát, ahonnan többen átkerültek a Kecskeméti Törvényszék épületében létesített nyilvántartó- és gyűjtőtáborba, ahol már bírósági ítélek is születtek.
A leventék, a fegyver nélkül munkaszolgálatra 1944 októberében kirendeltek, az iskoláskorúak és egyetemisták tömegesen estek hadifogságba. A bírósági ítélettel elhurcolt hadifoglyok és civilek – 15-20 év kényszermunka büntetéssel – a GULAG büntetőlágereibe kerültek, nagyobb részt Szibériába.

A civilek közül sokakat internálás útján – egészen 1946 márciusáig – a Matkói úti volt Városi Téglagyár Trafó utcai munkáslakásaiból vitték magyarországi elosztólágereken keresztül a Szovjetunió egyes kényszermunkatáboraiba.

A kutatás eredményeként készült nyilvántartás szerint 1945 decemberében 433 fő civil személy hiányzott a kecskeméti családok köreiből. A kényszermunka szörnyűségeinek következtében az elhurcoltak közel 30 százaléka sohasem tért haza Kecskemétre, és akik hazajöttek, ők sem beszélhettek róla egészen a rendszerváltozásig.

Képek3D animáció

A 3D animáció megjelenítéséhez lejátszó letöltése és telepítése szükséges. A lejátszó Windows operációs rendszeren működik.
Ha a lejátszó telepítve van, kattintson a képre!

3D lejátszó letöltése


Gulag

Videók