Kecskeméti Katona József Múzeum


Augusztus
20
Hajagos Csaba Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült
2017. augusztus 20.
Hajagos Csaba, a Kecskeméti Katona József Múzeum Történeti–Néprajzi Osztályának történész-muzeológusa, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Vidéktörténeti Témacsoportjának megbízott tudományos kutatója Orbán Viktor miniszterelnök úr előterjesztésére állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Szakmai önéletrajz

2011-ben végezett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, Piliscsabán, történelem-esztétika-pedagógia szakon. A versenyszektorban tett közel két éves kitérőt követően a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának levéltáros tudományos munkatársaként dolgozott 2014-ig. Eközben tanulmányokat folytatott a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Kulturális örökség tanulmányok MA szakon. Jelenleg a Kecskeméti Katona József Múzeum történész-muzeológus, a Történeti-Néprajzi Gyűjtemény gyűjteményvezető munkatársaként dolgozik, emellett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Vidéktörténeti Kutatócsoportjának megbízott tudományos kutatója, amelyhez szorosan kapcsolódva a Nemzeti Emlékezet Bizottsága „Oral History-projektjének” szakmai koordinációját is végzi. Ennek a munkának a keretében – az elmúlt másfél év alatt – közel 80 életinterjút rögzített a kommunista diktatúra negatívumait átélt személyekkel, kiemelt hangsúlyt fordítva Magyarország szovjet megszállására, a kényszermunkára történő elhurcolások feldolgozására. 2016. január 1-től a Kecskeméti Médiacentrum „Hírös Históriák” című történelmi magazinjának felelős szerkesztője, az Élő Emlékezet című ismeretterjesztő műsor szakértője. Kutatási területe az 1945 és 1990 közötti kommunista diktatúra és szocialista kor társadalom és politikatörténete, a magyar vidék szovjetizálásának körülményei a túlélők és az írott források tükrében.

Az említett témában írt publikációk jelentek meg a Rubicon, az Agrártörténeti Szemle, a Honismeret című folyóiratokban, ismeretterjesztő cikkei a Kecskeméti Lapok egyes számaiban, míg szakmai tanulmánya a Magyar Tudományos Akadémia BTK és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiadványaiban. Számos kötet szerkesztőjeként, lektoraként és szakértőjeként vett részt az 1956-os (Kecskeméti 56-os olvasókönyv) és a GULAG Emlékév (Könnyek népe (lektor) ...csak még egyszer hazamenjünk innen (szerk.), „Leigázottság és a málenkij robot” (saját könyv), Hadifogságom története (szerk.), Kecskemét környéki elhurcolások a református források tükrében (tanulmány) keretében, illetve rendhagyó történelemóra-sorozatot és tudományos ismeretterjesztő előadásokat tartott az ország egész területén.

Gratulálunk kollégánknak az elismeréshez! 
 
Augusztus
08
V. Székely György (1955–2017)
2017. augusztus 8.
2017. augusztus 4-én tragikus autóbalesetben elhunyt V. Székely György régész-numizmatikus, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa.

Hódmezővásárhelyen született 1955. május 7-én. A debreceni Vegyipari Szakközépiskola elvégzése után 1973-ban kezdte egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol 1978-ban történelem szakos előadói és régész diplomát szerzett. Még ebben az évben lett a kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa – és itt dolgozott régészként és numizmatikusként halála napjáig.

Elsősorban az Árpád-kori és késő középkori településtörténet foglalkoztatta, ezen belül is a Duna–Tisza közi, különösen a Bács-Kiskun megyei középkori templomok és temetők kutatása. Érdekelték a középkori anyagi kultúra világi és egyházi emlékei is, de talán leginkább numizmatikusként vívott ki országos elismertséget magának. A középkori és kora újkori magyar pénztörténet, ezen belül főleg a 13–17. századi időszak pénzleleteinek és pénzforgalmának feldolgozása és közzététele rangos helyet biztosított számára a numizmatika kutatói sorában.

A múzeumban eltöltött évtizedei alatt számos régészeti ásatást vezetett; Árpád- és középkori lelőhelyek mellett őskori és szarmata települések és temetők feltárását irányította. Ezek közül a legjelentősebbek: Ladánybene–Templom-dűlő, középkori templom és temető (1980), Kecskemét-Hetényegyháza–Belsőnyír, középkori templom és temető, szarmata település és temető (1981–1982, 1996), Tiszakécske–Árkus-dűlő, szarmata település, Árpád-kori temető (1981–1982), Nyárlőrinc–Hangár u., középkori templom és temető (1982–1986, 1989–1991), Dunapataj–Szent Tamás domb, középkori templom és temető (1999, 2002), Solt–Csukáshát, szarmata település (2002–2003), Solt–Tételhegy, őskori sánc, kora Árpád-kori temető, Árpád-kori település, középkori templom és temető (2006–2007), Nemesnádudvar–Karasica-csatorna, rézkori temető, bronzkori, szarmata és késő középkori település (2009–2010), Kecskemét–Talfája-dűlő, bronzkori, szarmata és Árpád-kori település (2011).

Tanulmányai magyar és külföldi szakfolyóiratokban illetve népszerűsítő kiadványokban egyaránt megjelentek. Ezek közül csak példaként említünk néhányat: Slawonische Banalmünzpragung (1980), 13. századi kincslelet Ladánybene–Hornyák-dombról (1984), Elődeink a Duna–Tisza közén. A Kiskunság és környéke története a régészeti leletek tükrében. (társszerzők: Horváth Attila és H. Tóth Elvira, 1988), Régészeti kutatások Kiskőrösön és környékén (1989), A Kecskemét–nyíri friesachi éremlelet (1992), Niederlandische Münzen in ungarischen Funden (1993), Árpád-kori települések a történeti Halas határában (2000), A friesachi dénárok magyarországi forgalmának kezdetei (2000), A hetényegyházi római denárlelet (2001), A faluhálózat kialakulása és a népesség rétegződése az Árpád-korban 2001), Kun eredetű tárgyak és kulturális elemek Nyárlőrinc középkori temetőjében (2002), Elkülönülés vagy egységesülés? A hódoltsági éremleletek összetételének strukturális változásai a 16. századi Magyarországon (2002), Kecskemét Árpád-kori régészeti emlékei (2002), Differentiation or Homogenisation? Structural Changes in the Composition of Coin Finds in Sixteenth-century Hungary (2003), 16. századi aranypénzlelet Karcag határából. (Leletadatok az aranypénzek forgalmához a 16. századi Magyarországon, 2005), A new Early Bronze Age wagon model from the Carpathian Basin (társszerző: Bondár Mária, 2011), Elfeledett Árpád-kori éremleletek a Duna–Tisza közén (2013), A Solt–Tételhegyen előkerült numizmatikai anyag értékelése (2014), Tatárjárás és numizmatika. Egy történelmi katasztrófa pénzforgalmi aspektusai (2014), Pénzleletek a középkori Magyarországon 1000–1437 (társszerző Tóth Csaba, 2016).

Tagja volt a Magyar Numizmatikai Társulatnak (több ciklusban vezetőségi tag), a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak és a Magyar Régész Szövetségnek.

Szakmai munkáját kitüntetésekkel is elismerték: Szocialista kultúráért kitüntető jelvény (1985), Réthy László jutalomérem (2001).

Halálával a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai nem csupán egy kiváló tudóst veszítettek el, hanem egy másokra figyelő és másokat segítő barátot is.

V. Székely György főmuzeológust a Kecskeméti Katona József Múzeum saját halottjának tekinti.

 
 
Július
20
Átvehetők a kerámiaedények
2017. július 20.
Kemencénkben „kisültek” a gyerekek által a Múzeumok Éjszakáján készült kerámiaedények!

Átvehetők: a Cifrapalota információs pultjánál augusztus 15-ig, keddtől-vasárnapig 10 és 16 óra között. Cím: Kecskemét, Rákóczi út 1.

 
 
Július
19
Kiállítási felhívás!
2017. július 19.
A Kecskeméti Katona József Múzeum IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé. A hét főbűn – Hieronymus Bosch nyomában címmel országos kortárs képző- és iparművészeti kiállítást rendez 2018. március 10. – május 27. között a kecskeméti Cifrapalotában. A kiállítás tematikája: A hét főbűn – Hieronymus Bosch nyomában. Jelentkezők köre: „Professzionális” kortárs képző- és iparművészek. A művek beadásának várható ideje és helye: 2018. január utolsó hetében lesz. A művek beadásának feltételei: Műfaji és technikai megkötések nélküli kiállítás.

Részletek a mellékelt dokumentumban. 
 
Július
18
„Számon-tartva”
2017. július 18. – augusztus 30.
A Kecskeméti Katona József Múzeum tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2017. július 18-án, kedden 17 órára a kommunista egyházüldözés papi áldozatairól rendezett „Számon-tartva” című vándorkiállítás megnyitójára.

A vendégeket köszönti: Dr. Rosta Szabolcs múzeumigazgató
A kiállítást megnyitja: Kovács Ferenc önkormányzati képviselő, Kecskemét Megyei Jogú Város
A kiállítás kurátorai: Prevozné Balogh Irén és Tikovits Ernő
A kecskeméti helyszín kurátora: Hajagos Csaba történész-muzeológus
Kivitelezés: Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai

A vértanú és meghurcolt egyházi személyekért ökumenikus imát mondanak a kecskeméti felekezetek vezető tisztségviselői: Dr. Jeney Gábor plébános, Római Katolikus Főplébánia, Kecskemét, Varga Nándor református lelkész, Kis János evangélikus lelkész, Görbe László plébános, Kecskeméti Piarista Plébánia, Borisz atya, a Szentháromság Görögkeleti Templom parókusa.

A kiállítás megtekinthető: 2017. augusztus 30-ig, hétfő kivételével 10 és 17 óra között.
Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye, Kecskemét, Rákóczi út 1.

Kapcsolat: 
 
Július
05
56 könnycsepp
Cifrapalota
2017. július 5. – augusztus 30.
56 könnycsepp
Női sorsok az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban és a megtorlás éveiben


A visszaemlékezések, történeti kiadványok, sokszor csak a december 4-i nőtüntetés leírásában emlékeznek meg a nők szerepéről a forradalomban. Holott a nők is csatlakoztak a forradalomhoz, sebesülteket ápoltak, röpcédulát gyártottak, konyhán segítettek, nemegyszer részesei voltak a harcoknak és a forradalom leverésének következményei is ugyanúgy befolyásolta életüket. Kiállításunk az „56 könnycsepp” – Női sorsok az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban és a megtorlás éveiben 28 hölgynek az életútján keresztül mutatja be, hogyan is hatottak a nők az 1956-os forradalomra és hogyan hatott a forradalom az ő életükre. 
 
Június
22
Játékot hirdetünk!
Cifrapalota
2017. június 22.
Kedves múzeumbarátok!

Játékot hirdetünk azok számára, akik már a Múzeumok Éjszakája előtt is kalandra vágynak. A képen lévő tárgy a Cifrapalota földszintjének alkalmi kamara párlat-tárlatában került elhelyezésre Hajagos Csaba történész muzeológus közreműködésével.

Aki június 22–23-án a Cifrapalota nyitvatartási idejében (10–17 óra között) felkeresi Az „Arany Homok" kincsei. A kecskeméti gyümölcskultúra öröksége című történeti-néprajzi kamara kiállítást, ottjártát fotóval dokumentálja, egyúttal megadja a fotón látható eszköz nevét, az jó eséllyel pályázhat, hogy átveheti június 24-én, szombaton koraeste (a nyertessel e-mail-ben pontosan egyeztetett időpontban) Kecskemét város borának egyikét (a felajánlott hat üveg közül) Dabasi Gábortól, a Damax Kft. termelőjétől.

A megfejtéseket és a helyszíni fotót június 23-án éjfélig kérjük megküldeni a hajagos.csaba@kkjm.hu e-mail-címre!

 
 
Május
23
Ajaz Giljazov: Imádkozzunk! – Könyvbemutató
Cifrapalota
2017. május 23.
A Kecskeméti Katona József Múzeum meghívja Önt, barátait

Ajaz Giljazov: Imádkozzunk! című művének bemutatójára

Díszvendég: Galgóczy Árpád író, műfordító, Ajaz Giljazov egykori rabtársa
Köszöntőt mond és a könyvet ismerteti: Nagyné Pintér Jolán a GULAG Alapítvány elnöke
Galgóczy Árpáddal beszélgetnek: Hajagos Csaba történész-muzeológus és
Dr. Kovács Emőke a Gulag-Gupvi Emlékév szakmai vezetője, történész

A rendezvényre a Gulag-Gupvi Emlékév alkalmából kerül sor.

Helyszín: Cifrapalota, Kecskemét, Rákóczi út 1.
Időpont: 2017. május 23., kedd, 16:00

A belépés ingyenes! A könyv a helyszínen megvásárolható! 
 
Május
18
150 éve született Fényes Adolf
Cifrapalota
2017. május 18.
A Kecskeméti Katona József Múzeum, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadójának és a Kecskeméti Zsidó Hitközség közös megemlékezése 2018. május 18-án, csütörtökön „a századelőn népszerű magyar népi zsánerjelenetek, paraszti enteriőrök megbecsült alkotójáról” (S. Nagy Katalin), aki Fischmann Simon Henrik főrabbi fiaként, annak egykori házában, a klasszicista stílusú régi zsinagóga közelében született 1867. április 29-én, Kecskeméten.

16.30 Koszorúzás Fényes Adolf emléktáblájánál (Kecskemét, Wesselényi utca 6.)
Emlékbeszédet mond: Prof. dr. Grósz Andor, a Kecskeméti Zsidó Hitközség elnöke

17.00 Emlékest Fényes Adolf születésének 150. évfordulója tiszteletére a Cifrapalota pávás termében (Kecskemét, Rákóczi út 1.)
• Köszöntőt mond: Mák Kornél Kecskemét MJV alpolgármestere
• A Forrás folyóirat Fényes Adolf-összeállítását bemutatja: Füzi László irodalomtörténész, főszerkesztő és Pintér Lajos költő, szerkesztő
• Mozaikok Fényes Adolf életéről és művészetéről. Előadó: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, a KKJM Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője
• Polgári és paraszti süteménykultúra a 20. század elején. Előadó: Szabóné Bognár Anikó néprajzkutató-történész, a KKJM Cifrapalota Kiállítóhely vezetője
• Fényes-asztal és más meglepetések: (id.) Gyergyádesz Lászlóné, Merinu Éva, Osztényi Éva Gizella, Pesír Zoltánné, Veres Erika és Virág Ágnes 
 
Május
11
A magyar kard
Cifrapalota
2017. május 11. – június 26.
A kiállítás a magyar szablya, a magyar kard történetét és típusait állítja a középpontba. A fegyverek mellett nagyított metszetek mutatják be a kard történelmünkben betöltött szerepét. A katonai felszerelésben rendszeresített kardok mellett díszfegyvereket is láthatnak az érdeklődők. A török kor háborúiban nagy szerepet kapott a szablya, a végvári vitézek kezében. A Rákóczi-korból FRINGIA szablyákat mutatunk be. A 18–19. század magyar huszárszablyái legendásak, legyen szó Mária Terézia háborúiról, a napóleoni háborúkról, vagy az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról. A kiállításban külön egység emlékezik meg a magyar katonai vívásról és annak legkiemelkedőbb alakjáról, a kardvívás módszertanának kidolgozójáról, Borsody Lászlóról. 
 
Április
24
Rangos díjakat kaptak múzeumi munkatársaink
Budapest, Kecskemét
2017. április 24.
A muzeológusoknak, restaurátoroknak vagy közművelődési szakemberek kiemelkedő szakmai életútjáért járó Pulszky Ferenc-díjat Dr. Kriston Vízi József vehette át 2017. április 21-én, a Pulszky Társaság közgyűlésén.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkájának önzetlen, hosszabb ideje tartó folyamatos segítő tevékenységéért emléklapot és bronzplakettet adományozott 2017. április 24-én Dr. Végh Katalinnak, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóhelyettesének. Az elismerést Szent György napja alkalmából vehette át a közismert muzeológus.

Gratulálunk a díjakhoz!

 
 
Március
29
Gyűjtőterület és gyűjtőkör kérdései – konferencia
Cifrapalota, Hotel Három Gúnár
2017. március 29–30.
A konferencia témája:
Gyűjtőterület és gyűjtőkör kérdései a múzeumok gyűjteménykezelési gyakorlatában. Országos és helyi/területi gyűjtés a múzeumokban. A gyűjteménygyarapítás és -kezelés aktuális kérdései.

A konferencia helyszínei:
2017. március 29.: Cifrapalota (Kecskemét, Rákóczi út 1.)
2017. március 30.: Hotel Három Gúnár (Kecskemét, Batthyány utca 1-7.)

 
 
Március
24
Kincses Kecskemét
Cifrapalota
2017. március 24. – szeptember 17.
A Kecskeméti Katona József Múzeum tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a

Kincses Kecskemét
A Múzeum új szerzeményei

Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti és történeti műtárgyainak az elmúlt évtizedben történt gyarapodásaiból

a „Cifrapalota” Kiállítóhelyen megrendezett, új időszakos kiállítás megnyitójára
2017. március 24-én, pénteken 16 órára

Köszöntőt mond: Rausch Sándor, a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés alelnöke
Kecskemét egyik legendás várostörténeti emléktárgyát visszafogadja, és megnyitó beszédet tart:
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere

A kiállítás kurátorai: Dr. Rosta Szabolcs és Székelyné Kőrösi Ilona

Többek között olyan híres műtárgyegyüttesek kerülnek a nagyközönség elé, mint a kiskőrösi bronzkori aranykincs, a szanki tatárjárás kori aranyak, a szalkszentmártoni avar vezér sírmellékletei, a kecskeméti kádár céh 18. századi korsója, valamint a bugaci, 12. századi Szent Péter-ereklyetartó.
A Cifrapalota első emeletén a kiállítás a Múzeum történeti gyűjteményének legújabb gyarapodásaiból ad válogatást. A látogatók a történeti muzeológia körébe tartozó tárgyakat, dokumentumokat, fényképeket láthatnak, amelyek Kecskeméthez és környékéhez köthetők. A bemutatásra kerülő darabok a reformkortól napjainkig a város múltjának és az itt lakó emberek életének különböző aspektusait mutatják be. A gyarapodás kecskeméti vagy kecskeméti kötődésű családok, magánszemélyek adományainak és a folyamatos gyűjtésnek, terepmunkának köszönhető.

 
 
Március
14
„Málenkij robot” diákszemmel
2017. március 14-ig
A Kecskeméti Katona József Múzeum „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” alkalmából pályázatot hirdetett a Bács-Kiskun megyei középiskolák diákjai számára.

A pályázat célja az volt, hogy lehetőséget nyújtson a középiskolás korosztály számára a Bács-Kiskun megye szovjet megszállását követően kicsi munkára, azaz „málenkij robotra” elhurcoltakról történő méltó megemlékezésre.

A beérkezett pályamunkákat a kiíró közreműködésével a hiros.hu közönségszavazásra bocsájtja. A hiros.hu weboldalán találhatók a diákok pályaművei, melyekre regisztrálás után lehet szavazatot leadni.

A szavazás 2017. február 28-án, 12 órakor veszi kezdetét. A szavazatok leadására 2017. március 14-én 24:00 óráig van lehetőség.

Tovább a szavazófelületre (hiros.hu) »
 
 
Március
11
A sárga-PIXEL-es út
Szórakaténusz
2017. március 11.
A sárga-PIXEL-es út. Útikalauz digitális stopposoknak - kicsiknek és nagyoknak

2017. március 11. szombat, 11–16 óráig

Téged is érdekelnek a videojátékok, a számítástechnika és az internet világa?
Kipróbálható játékok, kecskeméti történetek, és beszélgetések barátságos szakértőkkel.

11:30-kor és 14:30-kor Útikalauz kétrészes előadás

Játékos tudáspróba nyereményekért

Részvételi díj 450 Ft/fő

Helyszín: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely
Kecskemét, Gáspár András u. 11.

 
 
Március
01
„Leigázottság és a málenkij robot” vándorkiállítás
Cifrapalota
2017. március 1–8.
„Leigázottság és a málenkij robot” – az 1944–1945-ben elhurcolt kecskeméti illetőségű személyek sorsát bemutató vándorkiállítás

Kurátor: Hajagos Csaba történész, muzeológus

Együttműködő partnerek:
Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára,
Nemzeti Emlékezet Bizottsága,
Dunszt István nyugalmazott pedagógus, Kecskeméti Református Gimnázium,
Szabó István SchP nyugalmazott iskolaigazgató, Kecskeméti Piarista Gimnázium,
Marton Zoltán,
Böddi Lajos


 
 
Február
27
Rajzpályázat
Kecskemét
2017. március 8-ig
Az Alapítvány a ’48-as Hősökért és a Kecskeméti Katona József Múzeum rajzpályázatot hirdet az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére 5-18 éves óvodások és diákok részére.
A pályaművek témakörei a következők lehetnek: a szabadságharc eseményei, történelmi alakjai valamint, hogy mit jelent számunkra ma a szabadság.
Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek. A munkákat A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük beadni. Az alkotások hátoldalára kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, a kép címét és technikáját. Ha a pályázat iskolán keresztül kerül beadásra az iskola nevét, az osztályt ill. a felkészítő tanár nevét.
Korcsoportok: 5-6, 7-8, 9-10, 11-14, 15-18 évesek.
A beadott munkákat zsűri értékeli, díjazza.

Beadási határidő: 2017. március 8. (6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. VI. em. 32.)

A kiállítás megnyitója és a pályázat eredményhirdetése: 2017. március 15-én lesz a Cifrapalotában (Kecskemét, Rákóczi út 1.)

További információ:
az e-mail-címen, vagy a 06-20/457-1286 és a 06-70/774-8500 telefonszámokon.

 
 
Február
24
Országos GULAG-GUPVI diákkonferencia és Workshop
GAMF
2017. február 24–25.
A Kecskeméti Katona József Múzeum a „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének” keretében – a GULÁG Emlékbizottság által kiírt pályázati lehetőségnek köszönhetően – egy kétnapos, országos GULAG-GUPVI diákkonferenciát és Workshop-ot rendez Kecskeméten, a Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán, amelyre nagy tisztelettel hívjuk Önöket.

A 2017. február 24–25-én Kecskeméten sorra kerülő kiemelt rendezvény alkalmával szeretnénk kellő lehetőséget teremteni a Kárpát-medencei GULAG-GUPVI történelmi versenyen részt vett csapatok bemutatkozására és prezentációjára, illetve a GULAG-GUPVI Emlékév tudományos és ismeretterjesztő eredményeinek, az egyes kutatóintézetek, közgyűjtemények tematikus programjainak, kutatási projektjeinek, illetve megjelent kiadványaiknak bemutatására, módszertani tapasztalatcserére.

A programtervben szerepel túlélők beszámolója, kerekasztal beszélgetés a kutatóintézetek munkatársai, a pedagógusok illetve a diákok között, könyvbemutató, filmvetítés és kortárs, a GULAG-GUPVI témáját bemutató színpadi előadás is.

A konferencia második napján – a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján – a kecskeméti illetőségű kényszermunkára elhurcolt személyek emlékoszlopának felavatásával egy közös tiszteletadásra nyílik lehetőségünk. A rendezvény helyszíne: Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Kecskemét, Izsáki út 10.

A program kezdete: 2017. február 24., 10 óra

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az Emlékév zárásaként használják ki a lehetőséget, és tiszteljenek meg bennünket jelenlétükkel. Kérjük, hogy a rendezvényen történő megjelenésük szándékát az e-mail-címen szíveskedjenek jelezni.

 
 
Február
14
Az erényöv titkos történetei. Mítosz és valóság
Cifrapalota
2017. február 14. – augusztus 20.
A Kecskeméti Katona József Múzeum tisztelettel meghívja Önt

„Az erényöv titkos történetei. Mítosz és valóság”

című időszaki kiállításának megnyitójára

2017. február 14-én, 17 órára
Cím: Kecskemét, Rákóczi út 1.

Köszöntő: Dr. Végh Katalin, igazgatóhelyettes (Kecskeméti Katona József Múzeum)
A kiállítást megnyitja: Varga Benedek, főigazgató (Magyar Nemzeti Múzeum)

Közreműködnek: Sáfár Adél és Molnár Alexandra a Kecskeméti Színjátszó Műhely tagjai, valamint
Jámbor Zsolt (ének) és Orosz Csaba (gitár)

Megtekinthető: 2017. augusztus 20-ig.

Az erényöv használatának eredete a közhiedelem szerint a keresztes háborúk korába nyúlik vissza, és célja az asszonyi hűség kikényszerítése, biztosítása volt. Az elképzelés hamis. Valójában egy 18. századi mítoszon alapul, amely a 20. század végéig nemcsak a tudományos és ismeretterjesztő irodalomban maradt fenn, hanem a nagyobb és kisebb múzeumok gyűjteményei is adatokat próbáltak szolgáltatni hozzá.

Az erényöv valódi története az elmúlt 500 év mentalitástörténetének, orvostörténetének, szexualitás-történetének, és muzeológiájának torzításokkal, hamisításokkal és visszavetítésekkel gazdag láncolata, amely sokkal inkább a modern korról szól, pontosabban arról, hogy a modern kor a felvilágosodás századától kezdve hogyan akarta a középkor kultúráját szemlélni. Kiállításunk ennek az elképzelt középkori tárgyaknak hamisított múzeumi műtárgyakkal alátámasztott kivetítési kísérletét tárja a látogatók elé.

 
 
Február
11
Leigázottság és a málenkij robot – nemzetközi konferencia
Városháza
2017. február 11.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Katona József Múzeum tisztelettel meghívja Önt a

„Leigázottság és a málenkij robot”

című, a történelmi Magyarországot sújtó tömeges elhurcolások történetét bemutató nemzetközi tudományos konferenciára

Időpont: 2017. február 11., szombat 9 óra
Regisztráció: 8:30-tól
Helyszín: Kecskemét, Kossuth tér 1. Városháza, díszterem

Fővédnök: Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere
A konferenciát megnyitja: Jakab István, az Országgyűlés alelnöke

A program a Gulág Emlékbizottság támogatásával valósul meg.

Támogatók:

  
 
 
Február
06
Közlemény
Kecskeméti Katona József Múzeum
2017. február 6.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése során a 2011–2014. közötti éveket vizsgálta, mikor a múzeumi rendszer országos szintű, többlépcsős átalakuláson ment keresztül. A nyilvános jelentések szerint, mind a 19 megyei hatókörű városi múzeum működése esetében hasonló, főként az átállások eredményeként fellépő hiányosságokat tárt fel. A Kecskeméti Katona József Múzeum az ÁSZ által erre az időszakra meghatározott hiányosságok jó részét, a 2015–16-os évek során már pótolta. Az ÁSZ által jelzett, még elkészítésre váró szabályzat-módosítások, a 2017-es év első félévében elkészülnek.

Az ellenőrzött időszakban a Kecskeméti Katona József Múzeum gazdálkodásában és gyűjteményében károkozás semmilyen formában nem történt, a múzeum és gyűjteményei gyarapodtak, programkínálata jelentősen szélesedett. A Kecskeméti Katona József Múzeum ezen időszakra vonatkozó éves szakmai és gazdasági beszámolóit a fenntartók, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város elfogadták. Emellett a múzeum és munkatársai munkáját a vizsgált időszakban lefolytatott szakfelügyeleti vizsgálatok, a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium és elsősorban a múzeumlátogatók minden évben elismeréssel illették.

A Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatósága
 
 
Január
12
25 éves a SZÖG-ART
Cifrapalota
2017. január 12. – február 12.
Megnyitó: 2017. január 12., csütörtök 17 óra
A kiállítást rendezte és megnyitja: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője
A kiállítás anyagát összeállította: Aranyi Sándor festőművész, az egyesület elnöke

Az egyesület tagjai Szegeden élő, ill. Szegedhez szorosan kötődő képzőművészek: Aranyi Sándor, Darázs József, †Dér István, †Fischer Ernő, Gál Lehel, Halla Tibor, †Lázár Pál, Lóránt János Demeter, Novák András, Pataki Ferenc, Sejben Lajos, Sinkó János, Zombori László festők; Eszik Alajos, †Kass János grafikus Kovács Keve üvegtervező-grafikus, Farkas Pál, Fritz Mihály, Kalmár Márton, Popovics Lőrinc, Szabó Tamás, Szathmáry Gyöngyi, Székó Gábor szobrászok.

A SZÖG-ART Művészeti Egyesület nonprofit civil kulturális társadalmi szervezet. Az egyesület 1991 végi megalakulása óta alapszabályában megfogalmazott céljai – „független önálló szellemi műhely (…) a szegeden élő képző-és iparművészek, művészeti írók szakmai munkájának elősegítése, (…) a vizuális kultúra fejlesztése (…). Pályakezdő tehetségek támogatása. Kapcsolatteremtés társművészekkel és más hazai és külföldi közösségekkel, egyéb szellemi műhelyekkel” – megvalósításának érdekében működik. Nemzetközi kapcsolataik egyre bővülnek együttműködési megállapodásaik, a plein air nemzetközi alkotótelep, valamint személyes kapcsolataink révén. Kiállításaikkal eljutottak Európa több városába is: Temesvár, Resita, Arad, Lugoj (RO), Krakkó (PL), Komarno (SK), Darmstadt, Aidlingen, Reutlingen, Stuttgart, Heilbronn, Freiberg (D), Párizs (F), Róma (I). Több jótékonysági kiállítást is rendeztek, így például a sclerosis multiplexesek, a gyermekegészségügy, és a 2010-es haiti földrengés sújtottai javára. Kiállításaikat nem egyszer „a SZÖG-ART és barátai” néven rendezték meg, amelyre külső művészeket, sőt pályakezdő fiatalokat hívtak meg. A plein air nemzetközi alkotótelep – melynek szintén bonyolítója a SZÖG-ART – elsősorban Szeged-Darmstadt testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően jött létre, az első alkalommal, 1991-ben még Aranyi Sándor, a Móra Ferenc Múzeum és a Darmstädter Sezession szervezésében. Az eddig megrendezett huszonhat alkalommal 16 nemzet több mint 180 művésze vett részt a telep munkájában. Az évek során a SZÖG-ART Szeged város képzőművészeti életének egyik meghatározó tényezőjévé vált, amit bizonyítanak hazai és külföldi kiállításai, valamint ezek visszhangjai a médiában.

A kiállítás megtekinthető 2017. február 12-ig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig.

Információ (egyesület): Aranyi Sándor (Tel.: 30/853-9572; E-mail: )
Információ (múzeum): ifj. Gyergyádesz László (Tel.: 76/480-776; 30/287-2449; E-mail: )

 
 
Január
09
A málenkij robot diákszemmel
Katona József Múzeum
2017. január 9. – február 15.
Pályázati felhívás középiskolás diákok számára

A Kecskeméti Katona József Múzeum „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” alkalmából pályázatot hirdet a Bács-Kiskun megyei középiskolák diákjai számára.

A pályázat célja, hogy
1. lehetőséget nyújtson a középiskolás korosztály számára a Bács-Kiskun megye (korábban Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyék) szovjet megszállását követően kicsi munkára, azaz „málenkij robotra” elhurcoltakról történő méltó megemlékezésre
2. teret adjon a jóvátételi kényszermunka tragédiájáról alkotott egyéni kép, vélemény megismertetésére
3. bátorítsa a diákokat a kényszermunka szörnyűségeit túlélt, a Szovjetunióból hazatért s ma még köztünk élő személyek megszólítására, interjú készítésére
4. mindenféle megkötés nélkül lehetőséget adjon a GULAG táborok és a fogságban eltöltött időszakról alkotott benyomás képzőművészet eszközeivel történő ábrázolására

A pályázat két, egyéni kategóriában kerül meghirdetésre:
1. Írásbeli pályázati kategória
a.) Az 1944 telén, majd 1945-ben elhurcolt személyek történetét megörökítő esszé elkészítése
b.) A Szovjetunióból hazatért túlélővel interjú készítése (írott formában kérjük)
c.) A fogság időszakára, az egyes egyének sorsára utaló, azt bemutató prózai mű megírása

2. Képzőművészeti pályázati kategória
A kényszermunkára elhurcolt személyek történetére, sorsára, a Szovjetunióban a fogság ideje alatt szerzett élmények, tapasztalatok bemutatását szolgáló képzőművészeti alkotás elkészítése, amely szabadon választva lehet grafika, festmény kisplasztika, filmrészlet, logóterv stb.

További információ a mellékletben.

 
 
December
08
Márton Áron-kiállítás
Cifrapalota
2016. december 8.
Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Pro Patria Egyesület és a KDNP Kecskeméti Alapszervezete szeretettel meghívja Önt a Márton Áron (1896–1980) erdélyi püspök életét bemutató kiállítás megnyitására.

A kiállítás megnyitója: 2016. december 8., csütörtök 17:00

Helyszíne: Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.)

Köszöntőt mond: Pászti András, a KDNP kecskeméti alapszervezetének elnökségi tagja, önkormányzati képviselő
A kiállítást megnyitja: Kovács Ferenc, a KDNP kecskeméti alapszervezetének elnökségi tagja, önkormányzati képviselő
A kiállítás fővédnöke: Dr. Jeney Gábor plébános, viceofficiális
A kiállítás védnöke: Mák Kornél, a KDNP BKKKM-i és Kecskeméti Szervezetének elnöke, alpolgármester
Imát mondanak: Jeney Gábor római katolikus plébános és Kis János evangélikus lelkész.

A kiállítás megtekinthető: 2016. december 15-ig (hétfő kivételével) naponta 10–17 óra között.


„A hagyományos értékeket relativizáló világunkban, amikor európai keresztény civilizációnk alapjait sokan megkérdőjelezik, amikor vannak, akik a nemzeti hagyományok megőrzését is idejétmúlt gondolatnak szeretnék láttatni, nagyon nagy szükségünk van az olyan személyiségekre, akik stabil világlátásukkal, bátorságukkal, a közösségükért való kiállásukkal példaként állhatnak előttünk. Márton Áron (1896–1980) Erdély katolikus püspöke olyan kiemelkedő személyisége a magyarság 20. századi történelmének, akinek életművét mindnyájunknak ismernie kellene, hiszen mindennapjainkban is erőt adó lehet bátor, hitvalló személyiségének, közösségépítő pályájának ismerete.

Születésének 120. évfordulója alkalmából ezért 2016-ra Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága Márton Áron-emlékévet hirdetett.

A magyar közösségek huszadik századi sorsa, a Kárpát-medence jelentős részén kisebbségi létben élő magyarság nagy formátumú személyiségei közül is kiemelkedik Márton Áron, az emberi jogok és a keresztény szeretet következetes, bátor képviselője, aki egyaránt fellépett a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák súlyos igazságtalanságai ellen. A nép körében igen népszerű püspök felemelte szavát a zsidók deportálása ellen, majd többször is a román kommunista diktatúra fogságába került. Életműve a vallásszabadság, az emberi jogok és a magyar közösség érdekei melletti bátor kiállás példája. Ezt a nagyszerű életutat mutatja be vándorkiállításunk, amely az év folyamán az egész Kárpát-medence és Európa számos pontján megfordul.”

Az Emlékév egyházi fővédnöke Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, világi fővédnöke Áder János köztársasági elnök

 
 
December
03
A Schenk-féle „Mini emberke” – ünnepi könyvbemutató
Szórakaténusz
2016. december 3.
A Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt 2016. december 3-án, szombaton 13.30 órára.

Papucs András: Én is szerettem a mini emberkével játszani
A Schenk-féle „Mini emberke” katalógusának könyvbemutatójára.
Beszélgetés a szerzővel és gyűjtőtársaival.

Az ünnepi eseményre a Schenk-féle „Mini emberke”
A magyar történelem játékaink tükrében
nagysikerű időszaki kiállítás zárónapján kerül sor.

Helyszín: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely
6000 Kecskemét, Gáspár András u. 11.
Telefon: (76) 481-469
E-mail:


 
 
November
26
Téli Tárlat 2016
Cifrapalota
2016. november 26.
A Műhely Művészeti Egyesület és a Kecskeméti Katona József Múzeum
tisztelettel meghívja Önt a kecskeméti Cifrapalotába 2016. november 26-án,
szombaton 11 órára a Téli Tárlat 2016 megnyitójára.

A kiállítást rendezte és a vendégeket köszönti:
ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője

A kiállítást megnyitja:
Váraljai Anna művészettörténész, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszék

A megnyitón közreműködnek: Ulrich Gábor és Majoros Gyula képzőművészek

A tárlat megtekinthető 2017. január 29-ig, keddtől vasárnapig 10–17 óráig.
Az épület és a kiállítás 2016. december 22. és 2017. január 9. között zárva tart!

Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye
6000 Kecskemét, Rákóczi út 1., Telefon: 76/480-776

Támogató: Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége


 
 
Október
31
Emléktábla-avatás Bánszky Pál emlékére
Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye
2016. október 31.
„Az egyéniségből fakadó hitelesség
kötelezett el engem azok mellett,
akik őszinte szívvel, szeretettel alkotnak…”
(Bánszky Pál)

Kecskeméti Katona József Múzeum tisztelettel meghívja Önt
Bánszky Pál emléktáblájának avatására 2016. október 31-én, hétfőn 13 órakor

Helyszín: Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye (Kecskemét, Gáspár András körút 11.)

Beszédet mond:
Prof. emeritus Fekete György, az MMA elnöke
Buda Ferenc költő, a Nemzet Művésze
Kalmár Ágnes művészettörténész, a KKJM munkatársa

Népdalokat énekel Jánosy Zsófia

A vendégeket köszönti:
Dr. Rosta Szabolcs múzeumigazgató

Fogadás és baráti beszélgetés filmvetítéssel a közös udvarban lévő Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben 14 órától

További információ:
Kalmár Ágnes: 06 76 481 469


Az emléktábla-avatás Bánszky Pál emlékére szakmai program megvalósítását 2016. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta
Magyar Művészeti Akadémia
 
 
Október
21
„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”
Cifrapalota
2016. október 21. – november 20.
Különleges festményekből nyílik emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelyén. Görgényi István (1915–1973) tatabányai festőművész az 1956-os forradalmi eseményeket, és a megtorlást megörökítő művek titokban készültek. Halála után évtizedekig egy pincében feküdtek portréi és tájképei. A lazán felkent művek alatt azonban a restaurálás során több mint félszáz, a forradalmi eseményeket és a megtorlást ábrázoló, allegorikus, drámai hatású művet találtak a restaurátorok.

Az 1956-os forradalom képhagyatékának legnagyobb kollekcióját alkotta meg Görgényi István. A kiállításban a már restaurált festmények mellett megismerhetik a látogatók a restaurálás egyes fázisait, azt hogy a „fedőképek” alól, hogyan kerültek elő a történelmi alkotások.

Kiállítás megnyitó: 2016. október 21. (péntek), 17.00 óra

 
 
Szeptember
29
„A fa fellobbant, a szén szerteszállt…”
Érseki Helynökség
2016. szeptember 29. – 2017. február 25.
Történelmi helyszínen nyílt meg a Kecskeméti Katona József Múzeum ’56-os emlékkiállítása.

A rettegett Államvédelmi Hatóság (ÁVH) kecskeméti székházának Lestár téri épületében látható a Kecskeméti Katona József Múzeum „A fa fellobbant, a szén szerteszállt…” című rendhagyó kiállítása, amely a mártírhalált halt Dr. Szobonya Zoltán (1909–1958) ügyvédnek, a többpárti demokráciáért küzdő „kulákok védőszentjének” állít emléket. A vallató- és börtöncellát és az igazságért halni is kész ember hétköznapjait megidéző egységek mellett külön teremben több száz hiteles, eredeti tárgy, gazdag egyenruházati kollekció látható, amely korhűen idézi meg az 1950-es évek militáns világát.

E ritka-becses tárgy együttes Polgár Zoltán jeles keceli gyűjtő kölcsönzése, a Szobonya család és a Kecskeméti Katona József Múzeum történeti-néprajzi gyűjteménye révén kerül bemutatásra.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

http://www.magyarforradalom1956.hu

A tárlat kurátora: Hajagos Csaba történész, muzeológus

A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2017. február 25-ig hétköznapokon 10 és 16 óra között a Kecskemét, Lestár tér 2. szám alatt lévő Érseki Helynökség épületében.

Szakmai kapcsolat, információk, tárlatvezetés: Hajagos Csaba
E-mail:
Telefon: + 36 (20) 226-8719

 
 
Szeptember
17
Az orosz fémikonok művészete
Cifrapalota
2016. szeptember 17. – október 16.
„A Szentséges Szűzanya rézből öntött képmása nyugodott a jobb karomon…” – Az orosz fémikonok művészete
(Válogatás Ruzsa György professzor magángyűjteményéből)

Ars Sacra

A X. Ars Sacra Fesztivál keretében


Az ikonokat, vagyis a keleti kereszténység szentképeit, sokan ismerik és csodálják. Ám a fémikonokat, ezeket a rézből öntött, gyakran sokszínű zománccal díszített kicsiny műremekeket talán már kevesebben ismerik. Az orosz kutatás is mintegy két évtizede figyelt fel rájuk. Pedig a nagy orosz írók, Dosztojevszkij, Csehov és mások gyakran emlegetik műveikben. A kiállításon különösen megkapóak az Istenszülő vagyis a Szűz Mária ikonok, köztük a segítséget nyújtó Istenszülő Oltalma ikon, vagy az Istenszülő híres kazányi ikonjának egy szép, régi másolata is. Ilyenfajta ikonmásolatot vitt fel egyébként 2011. április 7-én a Jurij Gagarin nevű űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra.

A fémikonokat imádkozás és elmélkedés közben gyakran simogatták, csókolgatták. (Ezért láthatunk a viszonylag nem régi ikonokon is finoman kopott felületeket.) Gyakran gondoltak az ábrázolt szentek hős és nemes cselekedeteire, gyakran kérték közben járásukat, bíztak az ikon csodatévő erejében.

Erről ír a már említett óhitű Jepifanyij szerzetes Avvakum protopopa társa és barátja. Hosszasan küzdött a gonosszal, a gonosz szellemekkel. ”…S egyszer csak a jobb karomra pillantottam, ahogy ott a bal oldalamon feküdtem, hát a Szentséges Szűzanya rézből öntött képmása nyugodott a jobb karomon. …Megtelt az én szívem nagy örömmel és krisztusi vigassággal. Dicsőítettem Krisztust és a Szűzanyát…”

A kiállítás megtekinthető 2016. október 16-ig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig.

Információ: ifj. Gyergyádesz László
(Telefon: 76/480-776; 30/287-2449; E-mail: )

  
 
 
Szeptember
16
Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Kecskemét
2016. szeptember 16.
A Mozaik Múzeumtúra program 2016 ősz folyamán egy hat helyszínből álló roadshow segítségével kívánja a fiatal korosztályokat múzeumlátogatásra ösztönözni. Az ingyenes programokban bővelkedő napok első állomása Kecskemét.

Programok a Kecskeméti Katona József Múzeum helyszínein:
Cifrapalota,
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely,
Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény

A teljes kecskeméti program az esemény Facebook-oldalán
 
 
Augusztus
22
日本文化の日 – Japán Kulturális Napok Kecskeméten
Cifrapalota és egyéb helyszínek
2016. augusztus 22–23.
Japanese flag イベント: 日本文化の日
場所:ケチケメート市
時期:2016年8月22−23日

Augusztus 22., hétfő

Tudomány és Technika Háza (bejárat a főtér felől; Rákóczi út 2.), előcsarnok, földszinti oktató terem
17.00 „Az Edo-kori Japán Magyarország-képe (1600–1867 között)” – MINAMIZUKA SHINGO és HIDEAKI KIMURA vetített képes előadása
18.30–20.00 Japán kalligráfia. Bevezető: TADAO KURODA. Bemutatják: KIYOSHI KONDO, KENTA SUZUKI urak és NAOKO YAMAOKA asszony

Augusztus 23., kedd

Tudomány és Technika Háza (bejárat a főtér felől; Rákóczi út 2.)
10.00–11.30 Origami – a papírhajtogatás művészete. Vezetik: ASUKA KOBAYASHI, IKUKO SATO, MAKOTO KIMURA és KENTA SUZUKI. Közreműködnek: KRICSKOVICS ZSUZSANNA és a Magyar Origami Kör kecskeméti tagjai

Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye, díszterem (Rákóczi út 1., I. emelet)
16.30–17.30 „A négy évszak japán dalokban” Japán vendégkórus fuvola, japán bambusz fuvola és harmonika kísérettel előadott műsora MAKOTO KIMURA és OSAMU SAWANO vezetésével.

Főtér, színpad I. (Városháza és Nagytemplom között)
18.15–19.25 „Sato Kagura” – Vendégségben istenekkel. A Japán vidék ősi szent dalai és táncai. TAKAO INOUE bemutatója táncosok kíséretében, élő hangszeres kísérettel

Magyar nyelvű tolmácsolást minden esetben biztosítunk – a programok ingyenesek!

Projektvezető: MINAMIZUKA SHINGO professzor emeritus a NPO Kultúra és Történelem Nemzetközi Fóruma, Sojitz Alapítvány, Tokyu Vasút Részvénytársaság közreműködésével

Szervező: Kecskemét–Aomori Baráti Kör

Támogatók: Japán Nagykövetség (Budapest), Kecskeméti Hírös Hét Fesztivál Igazgatóság, Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét Megyei Jogú Város, Magyar Origami Kör Kecskeméti Csoportja, TIT Bács-Kiskun megyei Szervezete, valamint magánszemélyek és civil együttműködők

 
 
Július
30
Ericsson SzerCODE Challenge 2016
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely
2016. július 30.
Tervezd meg a saját szerkód! Okosítsd fel a ruhád elektronikával és nevezd be, hogy részt vehess az Ericsson SzerCODE Showján 2016. szeptember 30-án, az idei Kutatók Éjszakáján!

 
 
Július
11
Térinformatikai konferencia program tájékoztató
Kecskeméti Katona József Múzeum
2016. július 11.
A konferencia célja a régészet és a térinformatika együttes használata során megszületett módszerek és kutatások eredményeinek megvitatása egy szakmai találkozó keretében.

A térinformatika jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt két évtizedben. A mindennapok részévé vált a közigazgatástól a honvédelemig. A régészet sem kivétel, hiszen a terepbejárások tervezésétől, a lelőhelyszintű elemzésekig minden elemét képes támogatni a térinformatika tudománya. Úgy láttuk, hogy elérkezett az ideje egy olyan szakmai eszmecserének, ahol a látványos eredmények mellett főként a módszertannak kell nagyobb hangsúlyt kapnia.

Legfontosabb célunk, hogy a térinformatika megítélését helyre tegyük. A régészet számára a térinformatika jóval több, mint dokumentációs segédszakma. Szakmai találkozónkkal azt kívánjuk elérni, hogy az egymást ismerő, de párhuzamosan dolgozó szakemberek megosszák tudásukat, akár jövőbeli közös kutatás formájában. Nagy örömünkre egy előzetes felmérés alapján, előre meghatározott témákban már eddig is nagy számban jelentkeztek hazai kutatók. A mellékletben megtekinthető a szakmai találkozó előzetes programterve, mely várhatóan szeptember elején elnyeri végleges formáját.

 
 
Június
25
„In honorem Dr. Szabó Géza”
Orvostörténeti Gyűjtemény
2016. június 25-től
Dr. Szabó Gézát 1957. augusztus 30-án tartóztatták le Kispesten, mint „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétellel elkövetett bűntettben”. Dr. Szabó Géza mellett összesen 21 fő lett koncepciós per áldozata.

Az ítéletként kiszabott 2,5 év börtönből 8 hónapot előzetesben, a Markó utcai fogházban, 1 hónapot a Fő utcán, végül 12 hónapot a Gyűjtőben töltött, ahol, mint raborvos tevékenykedett.

Fogva tartása alatt több olyan személlyel volt közös cellában, akiket a megtorlás folyamatában kivégeztek. Például Mansfeld Péter, Dr. Turcsányi Egon, Mindszenty József titkára és a kecskeméti Ury László is.

A rabkórházban beteg rabtársait ápolta, illetve rendszeresen nyugtató injekciókat adott be azoknak, akikre a kötél általi halál várt. Dr. Szabó Géza azon rabok közé tartozott, aki részt vett a börtönben életüket vesztett rabok boncolásánál is.

20 hónap fogva tartás után, 1959. április 8-án, amnesztiával szabadult.

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás következtében csak 1991. április 15-én, 71 évesen szerezhette meg kandidátusi fokozatát.

 
 
Június
24
65 éve Kecskeméten
Cifrapalota
2016. június 24. – július 31.
A Kecskeméti Katona József Múzeum és a MH. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis tisztelettel meghívja Önt és barátait a

„65 éve Kecskeméten”

címmel rendezett jubileumi kiállítás megnyitójára.

Időpontja: 2016. június 24., péntek 11:00
Helyszíne: Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye (Kecskemét, Rákóczi út 1.)

A kiállítást megnyitja: Ugrik Csaba dandártábornok, a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét) parancsnoka

A kiállítás tárgyanyagát rendelkezésre bocsátották: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis - HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Almási Balázs - Rácz Adrienne

Roll-up-ok: fotóanyag: dr. Toperczer István alez., Kaszab Tibor szds., Schadl György nyá.ezds., Kenyeres Dénes nyá. alez.; grafika és kivitelezés: Kaszab Tibor szds., HM. Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A Gripen-makett Fekete József és Lőrincz László munkája

Kiállítás koordinálása: Dr. Szabóné Haklár Anita zls., valamint Szabóné Bognár Anikó és Dr. Végh Katalin múzeológusok

A kiállítás megtekinthető 2016. július 31-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 17 óra között

 
 
Június
17
II. Országos Tojás Sokadalom – Tojásfesztivál Kecskeméten
Főtér, Cifrapalota, Szórakténusz
2016. június 17–19.A nyár induló fesztiváljaként június közepén rendezi meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, a Tojástermelők Szövetsége és a Hírös Tojás a II. Országos Tojás Sokadalmat Kecskemét főterén.

Eseménydús hétvégét kínálunk június 17–19. között azoknak, akik városunk patinás főterén szórakozási, kikapcsolódási, kulturális lehetőséget keresnek a három napos Tojásfesztiválon. Változatos gyermek-, könnyűzenei-, hagyományőrző-, kulturális-, gasztronómiai- vagy szórakoztató programokról gondoskodunk, amelyek mind a tojáshoz kapcsolódnak.

A kultúrakedvelőknek ajánljuk a múzeumi tojáskörút programunkat, amelyhez kapcsolódóan öt múzeumban nyílik lehetőség tojáshoz, baromfihoz köthető, csak ebből az alkalomból látható kiállítás megtekintésére ingyenesen. A múzeumokban a látogatók pecséteket gyűjthetnek, majd a fesztiválunkon a pecsétgyűjtő füzetek leadásával sorsoláson vesznek részt, amelyen értékes nyeremények találnak gazdára. Első alkalommal szervezzük meg a Tojások Éjszakáját, mely június 17-én 21 órakor kezdődik.

A népművészet, hagyományőrzés iránt érdeklődőknek a népi kismesterségek bemutatóját, a tojásdíszítők Egyesületének kiállítását, foglalkozását, a néptáncos produkciókat javasoljuk.

A gyermekek időtöltését a Madzag Bábegyüttes segíti, Lui Bűvész és Atus bohóc szórakoztatják őket, állatsimogatóval, gokartozással, népi játszóeszközökkel, kézműves foglalkozásokkal, „Kereki tojásfutam” címmel ügyességi versennyel színesítjük a napjukat. A Szivárvány Játéktár eszközei, fajátékok, és a tavaly nagy sikernek örvendő szalmajátszótér várja a kisebbeket.

A színpadon folyamatos műsor szórakoztatja a látogatókat, koncertek, énekkarok, tánccsoportok tartanak bemutatót. Ihos József stand-up műsora és Lui bűvész-illúzió show-ja a felnőtteknek szerez néhány kellemes pillanatot. Idén túlnyomórészt a város kiváló együtteseinek kínáljuk fel a fellépési lehetőségeket, ezzel is támogatva Kecskemét zenei életét. Június 17-én a Marching Jazz Band dixie ritmusokkal indítja a fesztivált. A megnyitó után az egyedülálló Kilele Swing Cats lép fel, őket követi az ugyancsak népszerű helyi együttes, az AfroDZAQM reggae-koncertje. Szombaton 10 órakor a gyerekek kedvében jár a MintaPinty interaktív előadása, este pedig az egyik legismertebb retro zenét játszó együttes a MADARAK zenéjére táncolhatnak a fesztivál résztvevői az utcabálon, vasárnap pedig a Dokk Party együttest hallhatják a fesztiválozók. A musical- és operett rajongók mindkét napon élvezhetik kedvenc dalaik mesés dallamait népszerű színészek előadásában, városunk ismert színművésze, Pál Attila szervezésében. Vasárnap este pedig Rúzsa Magdi lép fel színpadunkon, hogy elvarázsolja a vendégeket.

Mindezeken túl több más kísérőprogramot is kínálunk, melyek a város főterén és a kecskeméti fesztiválok között eddig nem, vagy nagyon ritkán szerepeltek.

A gasztronómia is kiemelkedő szerepet kap a fesztiválon. Pénteken tojásos étel főzés rekordkísérlete lesz, az ország legnagyobb tojásos langallóját készíti el Németh József kalocsai mesterszakács és csapata, szombaton és vasárnap Bede Róbert tart főzőshow-t, vasárnap nemzetközi tojásos étel főzőverseny lesz.

Gasztronómiai eseményünk kiérdemelte a Magyar Fesztivál Szövetség és a Magyar Turisztikai Ügynökség közös szakmai értékelése alapján a Gasztroélmények Éve 2016. ajánlását.


Információ:
www.tojasfeszt.hu, www.facebook.hu/tojasfeszt, , 76/504-780

   

 
 
Június
10
Eltűnő Núbia
Cifrapalota
2016. június 10. – szeptember 25.
Időszaki kiállítás a Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota" Kiállítóhelyén (2016. június 10. – szeptember 25.).

2013 őszén egy négyhónapos, 11 afrikai országon átívelő fotós-kutatóút indult Budapestről, hogy Kelet-Afrika társadalmi értékei, zárt közösségei, vallásai, kultúrái nyomába eredjen. A 114 nap alatt több mint 24 ezer kilométert megtett expedíció megálmodója Lantai-Csont Gergely, a National Geographic Traveler által díjazott fiatal magyar fotográfus, közgazdász volt. Ez idő alatt 28 ezer felvétel készült. A tárlatot először a Budapesti Történeti Múzeumban mutatták be, amely ezután országjáró körútra indult.

A Kelet-Kongóig tartó út célja az volt, hogy zárt közösségeket keressen fel, és minőségi fotódokumentációt készítsen róluk. Olyan csoportok életébe kívánt bepillantást nyerni, amelyek ősi hagyományaikból, tradicionális anyagi kultúrájukból, szokásaikból még sokat megőriztek.

Szudán ehhez tökéletes kezdet volt. A képeken feltűnnek az ország gazdag kulturális emlékei, így a domborművekkel díszített ókori templomok vagy a „fekete fáraók” piramisai is. A látogatók bepillantás nyernek a Nílus-mentén lakó núbiaiak csodálatosan színes kultúrájába. A kiállításon elsőként lesz látható a magukat magyar származásúnak tartó szudáni magyarabokról készült fotósorozat, akiknek ősei még az oszmán birodalom katonáiként kerülhettek Afrikába, közel 500 éve.

Különleges élményt adnak továbbá a Keleti-sivatag lakóiról, a tevetartó bedzsákról készült képek, melyeken az ősi öltözetet viselő nomádokat nézve, szinte időutazáson érezhetjük magunkat.

 
 
Május
28
Játék világnap
Szórakaténusz
2016. május 28.
Játék világnap Magyarországon is 2016. május 28-án, szombaton

A rendezvény helyszíne: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely
Kecskemét, Gáspár András utca 11.

Helyi program: Társasjáték nap (10:00–16:30)
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely valamint a Kecskeméti Társasjáték Klub közös programja

A részvétel díjtalan!

Támogatók:
Kiss Áron Magyar Játék Társaság (KAMJT), Magyar Pedagógiai Társaság (MPT)

 
 
Május
26
Avar konferencia a Cifrapalotában
Cifrapalota
2016. május 26.
Hatalmi központok az Avar Kaganátusban
A Kecskeméti Katona József Múzeum és az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport kerekasztal-konferenciája

Időpont: 2016. május 26.
Helyszín: Cifrapalota, Kecskemét, Rákóczi út 1.

  
 
 
Május
24
Felhívás – cégek bemutatkozási lehetősége
Katona József Múzeum
2016. május 24.
A felhívás 2016. június 10-én véget ért. Köszönjük az érdeklődést!
Tekintse meg tájékoztatónkat e témában erre a linkre kattintva!


A Kecskeméti Katona József Múzeum Innovatív fejlesztések és lehetőségek a régészetben címmel 2016. október 13–14-én régészeti–térinformatikai–módszertani konferenciát rendez a Cifrapalotában (Kecskemét, Rákóczi út 1.).

Előzetes felmérésünkből kiderült, hogy a hazai kutatók nyitottak a szolgáltatási ágazatban dolgozó cégek felé. Ezen vállalkozásokra jellemző, hogy a modern fejlesztéseket, műszaki megoldásokat jóval korábban használják illetve alkalmazzák, mint a múzeumok vagy a kutató intézetek. Éppen ezért a szakma kíváncsi a tapasztalataikra, megfigyeléseikre. Szeretnénk lehetőséget biztosítani az alábbi feladatok megoldásával foglalkozó cégeknek, hogy a rendezvény ideje alatt 15 percben bemutassák eszközeiket, módszereiket:

 • szoftverfejlesztés, kiegészítők (plugin), egyedi rendszerek fejlesztése, szoftverek forgalmazása,
 • terepi eszközök (GPS, fémkereső, földradar, egyéb mérőeszközök) forgalmazása,
 • méréssel és anyagvizsgálatokkal (geofizika, geokémia, metallurgia) kapcsolatos szolgáltatások.
A bemutató ára bruttó 25.000 Ft.

Mivel a szolgáltatások és az eszközök beszerzése hosszabb előkészítést igényel, ezért elsődleges célunk a múzeumi, a kutatói és a vállalkozói oldal egymáshoz való közelítése. A termékbemutató mellett lehetőséget biztosítunk poszter, és egyéb reklámanyag kihelyezésére is.

 
 
Május
21
Év kiállítása 2015 pályázat
Budapest
2016. május 21.
Az Év kiállítása 2015 pályázat rangos mezőnyében díszoklevéllel jutalmazta a szakmai zsűri a Kecskeméti Katona József Múzeumot. „A beszélő köntös” nyomában című nagyszabású helytörténeti kiállítás kurátorai: Hajagos Csaba történés​z​-muzeológus, Dr. Kriston Vízi József etnográfus-kommunikációs munkatárs és Merinu Éva múzeumpedagógus vette át Dr. Végh Katalin igazgatóhelyettes kíséretében az egyedi, merített papírra nyomott oklevelet. A jeles rendezvénynek ezúttal is a Magyar Nemzeti Múzeum díszterme adott otthont. A hatodik ízben meghirdetett pályázat szervezője a negyed százados múltra visszatekintő Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület volt, amely a rendezvényt két nemzetközi hírű szponzor támogatásával bonyolította le.

Fotók: KKJM Archívum, Szollár Lajos​
 
 
Május
18
Múzeumi világnap
Cifrapalota
2016. május 18.
A Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelyének kínálata a múzeumi világnap alkalmából:

 • 10.00 ifj. Gyergyádesz László művészettörténész tárlatvezetése a VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé kiállításában / megismételve: 15.45-től
 • 10.45 Dr. Wicker Erika tárlatvezetése az avar arany kincseket bemutató állandó kiállításban / megismételve 14.00-tól
 • 11.15 Szabóné Bognár Anikó tárlatvezetése „A magyar huszár” című időszakos kiállításban / megismételve 14.45-től
 • 16.30 Dr. Szovák Kornél medievista „Árpád-házi szentek legendái” című előadása.

Múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak a biennálé és/vagy az avarság kincsei kiállításokhoz. Információ:

Ezen a napon a múzeum kiállításai és megnevezett programjai ingyenesen látogathatók!

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kecskemét Megyei Jogú Város, Nemzeti Kulturális Alap

 
 
Május
18
Térinformatikai tudományos konferencia
Katona József Múzeum
2016. május 18.
A Kecskeméti Katona József Múzeum Innovatív térinformatikai fejlesztések és lehetőségek a régészetben címmel 2016 őszén tudományos konferenciát szervez.

Várjuk azon múzeumok, intézmények, cégek és szakemberek jelentkezését, melyek régészeti térinformatikával foglalkoznak, a mellékelt főbb témakörökben alkotnak, a mindennapokban egyedi megoldásokat dolgoznak ki, illetve nyíltan megosztanák tapasztalataikat a rendezvényen megjelent szakmai közönséggel.

A konferencia előadóit meghívás alapján jelölik ki a szervezők. E felmérés által kívánjuk kiértékelni az intézményektől beérkezett előadói és témajavaslatokat. Célunk, hogy a rendelkezésre álló forrásainkhoz képest a lehető legtöbb és a szakmailag leginkább indokolt témákban induló kutatókat válogassuk össze. Kérjük tehát a kutatóhelyek vezetőit, hogy a belső kutatásaik és eredményeik ismeretében küldjék el javaslataikat, észrevételeiket 2016. május 18-ig elektronikus formában a e-mail-címre. Javasoljuk, hogy a konferenciával, az előadások témáival kapcsolatos kérdéseikkel keressék a konferencia szervezőjét, Pánya Istvánt (tel.: +36 70/394-8913).

 
 
Május
05
A magyar huszár
Cifrapalota
2016. május 5. – augusztus 20.
A Kecskeméti Katona József Múzeum tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait A magyar huszár című kiállítás megnyitójára.

A megjelenteket köszönti: Dr. Rosta Szabolcs múzeumigazgató
A kiállítást megnyita: Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
Kecskemét várost képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere

Közreműködnek: Szabó Sándor tárogatóművész, a Kecskeméti Református Gimnázium tanulói, a Magyar Szablyavívó Iskola

Helyszín: Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye (Kecskemét, Rákóczi út 1.)
Időpont: 2016. május 5., csütörtök, 12 óra

A kiállítás kurátorai: Dr. Végh Katalin, Szabóné Bognár Anikó

A kiállítás megtekinthető: 2016. augusztus 20-ig, hétfő kivételével 10–17 óráig

 
 
Április
27
Magyar és magyarországi szentek
Cifrapalota
2016. április 27. – május 25.
Előadás-sorozat a Cifrapalotában

Kezdés: szerdánként 16.30-tól
A vetített képes előadásokra a belépés ingyenes!

 • Április 27. Magyar szentek a magyarországi művészet történetében
  (ifj. Gyergyádesz László művészettörténész)
 • Május 4. Szűz Mária kultusza Hajóson
  (Dr. Bereznai Zsuzsanna néprajzkutató)
 • Május 11. Ferences vértanúk a diktatúra „oltárán”
  (Hajagos Csaba történész)
 • Május 18. Árpád-házi szentek legendái
  (Dr. Szovák Kornél medievista)
 • Május 25. Keleti szentek tisztelete Magyarországon
  (Dr. Nagy Márta bizantinológus)

 
 
Április
25
A Kecskeméti Katona József Múzeum felhívása
Kecskemét
2016. április 25.
A Kecskeméti Katona József Múzeum az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából nagyszabású személyes emlékek (tárgy, fotó, egyéb dokumentum) és visszaemlékezések gyűjtését hirdeti meg.

Tisztelettel kérjük Kecskemét Megyei Jogú Város és a környező települések lakosságát, hogy amennyiben őriznek az 1956-os eseményekhez köthető relikviákat, személyes emlékeket, jelentkezzenek a +36(20)226-8719-es telefonszámon, vagy írjanak e-mailt a e-mail címre. Postai úton is várjuk a jelentkezéseket, amelyeket a 6001 Kecskemét, Pf. 6. számra küldhetnek be. Személyesen jelentkezőket hétfőtől csütörtökig, 8 és 16 óra között várjuk a Bethlen körút 1. szám alatti központi épületünkben.

Tisztelettel:
Rosta Szabolcs múzeumigazgató

 
 
Április
10
Felhívás mézeskalács alkotások benyújtására!
Cifrapalota
2016. április 10. – május 3.
„Édes huszár, kedves huszár…” – szólt az egyik kedvelt alföldi nóta refrénje évszázadokon át.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2016 májusában egy, a magyar huszárság történetét bemutató, hosszabb ideig nyitvatartó kiállítást nyit a Cifrapalotában. Ennek részeként mai mézeskalács munkákat is örömmel mutatunk be. Ezért felhívással fordulunk mindazokhoz, akik kedvet éreznek a kiállítást gyarapító munkához. Készítsenek mézeskalács huszárokat, és juttassák el számunkra!

Egyéni és csoportos alkotásokat is várunk. Korosztálybeli és technikai megkötések nincsenek.

Az alkotások benyújtási határideje: 2016. május 3., kedd 12 óra.
Helyszíne: Kecskemét, Rákóczi út 1.
Egyeztetni a (76) 480-776-os telefonszámon vagy a e-mail-címen lehet.

A kiállítás rendezői méltó elismerésben részesítik a bemutatásra válogatott munkákat!

 
 
Március
25
XXII. Sárkányeresztő Találkozó és Húsvéti Játéknap
Szórakaténusz, Kápolna-rét
2016. március 25., 26., 28.
PROGRAMOK

2016. március 25. péntek 10–12 és 14–16 óráig
Sárkányépítés – a Szórakaténusz munkatársaival

2016. március 26. szombat 10–12 és 14–16 óráig
Sárkányépítés – Ducsai Barnabás sárkányépítő mesterrel
Tojásírás – Szelesné Kása Ilonával
Festeni való tojást mindenki hozzon magával!

2016. március 28. hétfő 11–18 óráig
Sárkányeresztő Találkozó a Kápolna-réten (Kecskeméti Arborétum mellett)
sárkányeregetés, papírsárkányok építése, gólyalábazás, karikahajtás
13.00-tól népi sport és ügyességi játékok, hagyományos harci játékok (Kiskun Hagyományőrző Sportegyesület)
14.30-tól Tintaló Cirkusz

 
 
Március
22
VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
Cifrapalota
2016. március 22. – május 29.
VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
„Isten, hazánkért térdelünk elődbe…” – magyar és magyarországi szentek

31. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál


Megnyitó: március 22., kedd 13 óra
 • Megnyitja: Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere
 • A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának szakmai különdíját átadja: Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, az MMA rendes tagja
 • Kecskemét MJV város díját átadja: Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét MJV polgármestere
 • A kiállítás rendezője, a biennálé alapító kurátora: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, Móra Ferenc-díjas főmuzeológus, a KKJM Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője
 • Közreműködik az Aurin Leánykar, vezényel Durányik László Csokonai-díjas karnagy


Aktuális felhívásunkra ezúttal 222 művész 222 alkotást adott be, amiből a zsűri február 16-án összesen 122 alkotó 122 db művét javasolta kiállítani, és katalógusban megjelentetni. (Továbbá versenyen kívül két epizód a Jankovics Marcell által írt és rendezett Mondák a magyar történelemből című animációsfilm-sorozatból.) Az országos zsűri tagjai voltak: Balanyi Károly Ferenczy Noémi-díjas grafikus- és zománcművész; ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, Móra Ferenc-díjas főmuzeológus, a biennálé alapító kurátora, a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője; Kárpáti Tamás Munkácsy Mihály-díjas festőművész (a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozat delegáltja); Kovács Péter Balázs Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész; P. Szabó Ernő művészettörténész, újságíró (az Új Művészet folyóirat vezető szerkesztője). A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának díját Kustár Gábor debreceni szobrászművész kapta. Kecskemét MJV díját a legjobb iparművészeti alkotás alkotója Zelenák Katalin Budapesten élő kárpitművész nyerte el. A zsűri erkölcsi díját pedig Széles Judit Ferenczy Noémi-díjas textilművész, Olescher Tamás MMA tagozati díjas festőművész, Tápai Nóra textilművész és Varga József Zsolt festőművész kapták.

A VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé témája: magyar és magyarországi szentek. Választásunkat részben az 1700 éve született Szent Mártonra való emlékezés indokolja, de ennél is fontosabb kiemelni, hogy a magyar és magyarországi szentek (és természetesen a boldogok) életútja, tevékenysége évszázadokon keresztül egyik legfontosabb kapcsolódási pontjaink voltak az európai kultúrához, egyfajta láthatatlan diplomáciai hálózatot biztosítva Skóciától Bizáncig, Portugáliától Lengyelországig. Mindamellett többségük hazánk önfeláldozó patrónusai is voltak, ahogy arra az alcímben is utalunk a népszerű népének (eredetileg Mentes Mihály papköltő verse) kezdősorával: „Isten, hazánkért térdelünk elődbe…”. S azt se felejtsük el, hogy e szentek történetei, gondolatai már eddig is mennyi kiváló művészt inspiráltak. Abbéli reményünket, miszerint napjaink alkotóművészei is szívesen fordulnak a magyar szentek legendáihoz, igazolta a jelentkezők nagy száma.

 
 
Március
15
„Élni fogsz, hazám, mert élned kell!”
Cifrapalota
2016. március 15. – május 1.
Kiállítás és gyermekrajzpályázat az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére

A magyar történelem képzeletbeli képeskönyvének egyik legszebb fejezete az 1848–49-es forradalom és szabadságharc története. E másfél év sokféleképpen bemutatható. A politika- és hadtörténet mellett mindig ott van egy másik, sokkal közvetlenebb, egyéni életpályákból felépülő szál.

Az öreg honvéd, aki végigharcolta a szabadságharc csatáit, féltő gonddal vezeti unokáját, és mesél neki a magyar nép szabadságküzdelméről. Önök is járják velünk végig ezt az utat, hogy a másfél évszázad megpróbáltatásait túlélő tárgyak beszélhessenek, és irányt mutathassanak a 21. század emberének is!


A kiállítás műtárgyanyaga a Máday-gyűjteményből származik.

 
 
 
Március
12
Schenk-féle „Mini emberke”
Szórakaténusz
2016. március 12. – október 1.
A Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye tisztelettel meghívja Önt 2016. március 12-én, szombaton 11 órára

A Schenk-féle „Mini emberke”
Történelem játékaink tükrében


című időszaki kiállítás megnyitójára

A kiállítást köszönti Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója
Megnyitja Papucs András geológus, a kiállítás tervezője és rendezője

A kiállítás látogatható 2016. október 1-ig, hétfő és vasárnap kivételével naponta 10–12.30-ig és 13–17 óráig

2016. március 12. szombat 13.30–17 óráig
Nekem is volt Schenk játékom!
Gyűjtők, játékosok, nosztalgiázni vágyók délutánja

Kötetlen beszélgetés és játék – Hozd magaddal Schenk játékaidat, a régi fényképeket, történeteket és az emlékeket

Pályázati referens, valamint a kiállítás kurátora Kalmár Ágnes művészettörténész

Több kelet-közép-európai országban gyártották a világhírű Playmobil játék másolatait az 1970–1990-es években. A gyártók kisebb-nagyobb módosításokat végeztek az eredeti játékokon, de az alapvető méreteket megőrizték, így az apró kiegészítők mindegyikhez alkalmazhatóak voltak.
A mintául szolgáló figurákkal szemben Magyarországon főként a történelemből merített Schenk Károly, a játékok készítője. Így megtaláljuk Mátyás király híres Fekete seregét és a törököket, de felleljük a magyar történelem másik fontos eseményének, az 1848–49-es szabadságharcnak a szereplőit is, az osztrák katonákat és a magyar huszárokat.
A kiállítás számos kérdést megfogalmaz. Közülük talán a legérdekesebb; vajon milyen szerepet töltöttek be ezek az apró figurák és kellékeik az azóta felnőtt generáció életében? Minek köszönhető, hogy oly sokan számon tartják és gyűjtik őket? 
 
Március
10
Krisztogram2016
Cifrapalota
2016. március 10. – április 10.
„Krisztogram2016” címmel Szabó Pál festőművész retrospektív/életmű-kiállítása tekinthető meg a Cifrapalotában 2016. március 10-től. A tárlat 40 év munkásságába nyújt betekintést a művész sajátos, térbe helyezett táblaképeivel, festménykollázsaival és informel ikonjaival.

A kiállítás április 10-ig tekinthető meg.

 
 
Február
28
Búcsúzunk a köntöstől
Cifrapalota
2016. február 28.
„A beszélő köntös” nyomában kiállítás záró programja a Cifrapalotában (Kecskemét, Rákóczi út 1.) 2016. február 28-án, vasárnap 10–16 óra között.

10.30-tól: A kiállítást Hajagos Csaba kurátor búcsúztatja
A tárlatvezetésben közreműködik: dr. Fogarasi Zsuzsa muzeológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület Egyházművészeti Gyűjteményének igazgatója
A nap folyamán: Ötvösmesterség bemutatója a Ráday Múzeumban (Kecskemét, Kálvin tér 1.)
Kamarakiállítás az elmúlt fél év gyermekmunkáiból
Fényképezkedés korhű ruhákban
Török csemegék kóstolója
Kézműves foglalkozások: céhpecsétes mesterlevél, minaret, török basa báb, rózsaszappan készítése, ötvös tál domborítása, szőnyegszövés

Információ: Merinu Éva múzeumpedagógus 20/257-5019.

A belépés és a programok ingyenesek 
 
Január
22
Katona József „kortársai”
Cifrapalota
2016. január 22. – február 28.
Katona József „kortársai” – A nemzeti művészet születése
Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből
Kurátor: ifj. Gyergyádesz László és Virág Ágnes

„Ebben a században vált a művészet a nemzet szellemi életének szerves alkatrészévé… A 19. század első felének az volt a hivatása, hogy újra megindítsa a szunnyadó művészeti életet.” (Petrovics Elek) A 19. század első „fele”, azaz szűkebben a reformkor, bővebben a kiegyezésig tartó időszak, lényegében egybeesik nemzeti festészetünk születésével. Íme, néhány fontosabb állomás. 1830-ban rendezték meg az első művészeti kiállítást Pesten, míg a Nemzeti Múzeum első képkiállítása ezek után csak 1846-ban nyílt meg. 1839-ben elindul a Pesti Műegylet, a közösségi műpártolás első komoly magyar szervezete. Bár már 1803-tól kísérleteztek vele, csak 1846-ban nyílt meg Magyarországon az első főiskolai szintű képzést nyújtó intézmény, a velencei származású Marastoni Jakab (1804–1860) festőiskolája. (1841-ben festett Leány arcképe gyűjteményünk fontos darabja.) A korszak festői között még sok az iskolázatlan, a műkedvelői szintet éppen csak meghaladó. A hivatalosan is művésznek tanulók még elsősorban a bécsi Képzőművészeti Akadémiát látogatják, hiszen a Képzőművészeti Főiskola elődjét, a Magyar Királyi Mintarajztanodát csupán 1871-ben alapították meg. Bár nagy drámaírónk már 1830-ban elhunyt, a gyújteményünk adta lehetőségek és a kép teljesebbé tétele érdekében, a kiállítás felső határát kitoltuk egészen 1867-ig.

Stílustörténetileg korszakunkat – elsősorban bécsi és müncheni előképeket követve – a klasszicizmus, a biedermeier, illetve a romantika különféle irányai határozták meg, de jelenlétük inkább tekinthető párhuzamosnak, mint egymás utáninak.

A 19. század folyamán egyre inkább előtérbe kerülnek az ún. polgári (tábla)képi műfajok (portré, tájkép, életkép, csendélet), bár a műfajok rangsora élén még egyértelműen a történelmi képek és a vallásos kompozíciók állnak. Az első évtizedekben a legnépszerűbb műfaj egyértelműen az arckép. Szinte minden városban dolgozik ekkor portréfestő. Nem véletlen, hogy a kecskeméti múzeum – hazai viszonylatban szerénynek mondható – 19. századi gyűjteményében is döntően e műfaj van a leginkább képviseltetve. Köztük láthatjuk két Kecskeméten született alkotó műveit is, így Muraközy Jánosét (1824–1892) és Simonyi Antalét (1821–1892). Különleges momentuma a kiállításnak az előbbiről készült kicsiny portré, melyet barátja, diáktársa, az 1842–1844 között a kecskeméti református főiskolára járó Jókai Mór (1825–1904) festett.

A festészet mellett, köszönhetően a jelentős mértékben szaporodó folyóirat- és almanach-kiadványoknak és az ún. műlapoknak is, a grafika is egyre fontosabb szerepet tölt be. Igaz, a rajzolók és a különféle sokszorosító eljárások (metszetek, litográfiák) művelői közül, eleinte még nagy többségben voltak az osztrák, német származásúak. Gyűjteményünk egyik legbecsesebb darabja Teleki Blanka (1806–1862) női portréja 1827-ből, melyet valószínűleg nagynénje, Brunszvik Teréz martonvásári kastélyában rajzolt. Természetesen Katona József (1791–1830) egyik legismertebb portréját is megtaláljuk a kiállításon. A litográfiát eredetileg Szilády Károly kecskeméti nyomdász kérésére Barabás Miklós (1810–1898) készítette a Bánk bán 1856-os kiadásához.

- GyL -